T. Rowe Price: Herhaling ‘Taper Tantrum’ onwaarschijnlijk als Fed aankondigt opkoopprogramma af te bouwen

 • De Fed zal waarschijnlijk ruim voordat ze de rente gaat verhogen, aankondigen dat ze haar opkoopprogramma gaat afbouwen.
 • Door de terugval van de banengroei in april is een signaal van de Fed dat ze tapering begint te plannen waarschijnlijk uitgesteld tot de zomer.
 • Hoewel enige marktvolatiliteit kan worden verwacht als de Fed begint met het terugschroeven van de accommoderende maatregelen, is een herhaling van de ‘Taper Tantrum' van 2013 onwaarschijnlijk.

  Tapering ruim voor renteverhogingen

  Indien de gezondheid van de Amerikaanse economie in de komende maanden in het huidige tempo blijft verbeteren, zullen beleggers zich moeten voorbereiden op een geleidelijke normalisering van het beleid van de Federal Reserve. Naarmate de Fed haar buitengewone accomoderende beleid geleidelijk terugschroeft, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de beleidsmakers een soortgelijke volgorde zullen volgen als na de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009.

  Alan Levenson, Chief U.S. Economist bij T. Rowe Price, denkt dat het Federal Open Market Committee (FOMC) ruim voor de eerste renteverhoging eerst de massale maandelijkse steunaankopen door de centrale bank zal afbouwen, waardoor de neerwaartse druk op de langetermijnrente enigszins wordt weggenomen.

  De Fed heeft aangegeven dat deze stappen zullen worden genomen in reactie op gerealiseerde economische resultaten: De steunaankopen zullen niet worden verminderd "totdat aanzienlijke verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de doelstellingen van het FOMC inzake maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit". De Fed heeft ook verklaard dat het bereiken van deze vooruitgang "enige tijd" zal vergen, maar dat het FOMC van plan is ruim van tevoren aan te geven wanneer het meent dat de economie "op weg is" naar wezenlijke verdere vooruitgang.

  Vooruitgang op de arbeidsmarkt

  Welk tempo van verbetering zou leiden tot iets dat het FOMC als "aanzienlijke verdere vooruitgang" kan beschouwen? En hoeveel maanden van dergelijke verbetering zou het FOMC in gedachten kunnen hebben wanneer het oordeelt dat "enige tijd" is verstreken? Voorzitter Jerome Powell maakte in een persconferentie in maart duidelijk dat het tempo van de werkgelegenheidsgroei van november 2020 tot en met januari 2021 - een gemiddelde van 69.000 toegevoegde banen in de particuliere sector per maand - niet voldoende was. Februari en maart lieten een aanzienlijke verbetering zien, met een toename van respectievelijk 622.000 en 708.000 banen.

  Powell sprak tijdens de persconferentie van april lovende woorden hierover, maar hij was zeker minder enthousiast over het resultaat van 218.000 banen in april.

  Tapering signaal tijdens vergadering in juli?

  De Fed baseert haar beleid op uitkomsten, niet op prognoses. Niettemin blijkt uit de meest recente samenvatting van economische prognoses van het FOMC dat een meerderheid van de leden verwacht dat de rente in 2024 zal worden afgebouwd. Van daaruit terug redenerend, zou de Fed volgens de post-financiële crisis-tijdlijn begin volgend jaar met tapering willen beginnen:

  Als de beleidsmakers een renteverhoging in 2024 waarschijnlijker achten dan niet, zouden de steunaankopen volgens het post-financiële crisis-model begin 2023 zijn voltooid. In de eerste tien maanden van 2014 werden de activa-aankopen tot nul afgebouwd, terwijl de eerste renteverhoging in december 2015 plaatsvond. Als het afbouwen een jaar duurt, zou het tijdens de jaarwisseling moeten worden aangekondigd om begin 2022 te beginnen.

  Ruwweg zes maanden tijd om aan te kondigen dat tapering in zicht komt, suggereert dat het eerste signaal waarschijnlijk in de komende maanden zal komen. Na de financiële crisis gaven beleidsmakers voor het eerst een signaal dat de tapering eraan zat te komen in mei 2013. Dit bleek zeven maanden eerder te zijn dan de aankondiging van het FOMC in december dat de tapering in januari zou beginnen.

  'Taper Tantrum' onwaarschijnlijk, maar risico's blijven bestaan

  Er zijn zeker risico's verbonden aan elk scenario dat de Fed kiest. De opmerkingen van Bernanke in mei 2013 kregen alom de schuld van het uitbreken van een ‘Taper Tantrum' in de vorm van enkele maanden van hoge volatiliteit op de financiële markten. Hoewel de sluiting van de overheid in oktober van dat jaar en andere factoren waarschijnlijk ook een rol speelden, merkte Powell, die net bij de Fed was komen werken, later op dat de ‘Taper Tantrum’ littekens had achtergelaten bij iedereen die bij de Fed werkte.

  Een herhaling lijkt dan ook onwaarschijnlijk, deels omdat beleggers het precedent van 2013

  in het achterhoofd hebben. Volgens de enquête van de New York Fed onder marktdeelnemers is er een sterke consensus dat de tapering in het eerste kwartaal van 2022 zal beginnen. Als dit een accurate weerspiegeling is van de marktverwachtingen is, dan zal een voortgangsrapport in de zomer waarschijnlijk niet leiden tot een 'Taper Tantrum' zoals in 2013. Beleggers zullen waarschijnlijk ook in gedachten houden dat het de Fed tweeënhalf jaar heeft gekost om te beginnen met het verhogen van de rente na Bernanke's eerste opmerkingen.

  De timing van de Fed kan echter nog steeds onder vuur komen te liggen. Als de beleidsmakers de eerste stappen in de richting van een tapering aankondigen terwijl de arbeidsmarkt geleidelijker verbetert dan eerder werd verwacht, loopt het FOMC het risico dat zijn handelen wordt gezien als voorbarig. Het kan ook worden gezien als een bevestiging van de bezorgdheid van de leden over de onderliggende inflatie, waarmee zij hun eerdere verzekering dat elke uitbarsting van hogere inflatie tijdelijk zou zijn, ondermijnen.

  Als zij echter in de komende maanden niet de eerste stappen zetten, lopen zij het risico te worden gezien als te afwachtend. De inflatiepiek in de consumentenprijsindex van april had weliswaar de kenmerken van tijdelijke effecten naarmate de economie weer aantrekt, maar beleggers zullen zich meer zorgen maken als de cijfers in juli en augustus niet afzwakken.