T. Rowe Price: Vooruitzichten voor Chinese aandelen blijven aantrekkelijk

 • Dit jaar kan worden beschouwd als het jaar waarin het Chinese BBP, de winstgroei, de financiële markten en het Chinese beleid normaliseren na de pandemie.
  In 2021 wordt een breder economisch herstel verwacht dat mogelijk kan leiden tot uiteenlopende sectorresultaten van Chinese aandelen.

  Wenli zheng
  Wenli Zheng
  De Chinese economie is goed op weg naar herstel in 2021. Wenli Zheng, Portfolio Manager China Evolution Equity Strategy, bij T. Rowe Price verwacht dat de Chinese consument dit jaar een grotere rol zal spelen, dankzij de ingehouden vraag. De opeenvolgende vakanties en festivals zijn gepaard gegaan met een verbetering van het consumentenvertrouwen. De woningmarkt, een van de eerste sectoren die herstelt, blijft goed presteren.

  Bedrijfssectoren die blootgesteld zijn aan het economisch herstel van de ontwikkelde markten kunnen ook profiteren, net als exportproducenten die afhankelijk zijn van de wereldhandel.

  Zheng meent dat de uitrol van de vaccinatie een verdere opleving van de zakelijke en consumentendiensten die achterop zijn geraakt, zoals levensmiddelen, hotels, amusement en persoonlijke diensten, kan aanjagen.

  Hoewel de internationale grenzen van het land gesloten blijven, zijn het binnenlandse luchtverkeer en het toerisme sterk opgeveerd. Tijdens de vakantie begin mei bereikte het aantal binnenlandse toeristische reizen een recordaantal van 230 miljoen, 3,0% meer dan in 2019. Naarmate China zijn vaccinatieprogramma opvoert, zou meer duidelijkheid moeten ontstaan over wanneer de internationale grenzen in 2022 open gaan.

  Correctie en consolidatie in aandelen

  Het vroege en aanhoudende economische herstel van China na de pandemie kwam vorig jaar tot uiting in een sterke prestatie van de CSI 300 Index, die in 2020 met 27% steeg vergeleken met 16,3% voor de S&P 500. De bredere A-aandelenmarkt, vertegenwoordigd door de Shanghai Composite Index, steeg echter slechts met 13,9%, wat dicht in de buurt komt van het rendement van de gemiddelde aandelenmarkt in ontwikkelde economieën. Er was duidelijk een grote kloof in de prestaties in 2020 tussen Chinese mega-cap groeiaandelen en internetgiganten en de A-aandelen in het algemeen.

  En hoewel de A-aandelenmarkt het in het algemeen nog altijd goed deed, daalde 50% van de aandelen vorig jaar. Met name large-cap aandelen (MSCI China All Shares Large Cap Index) presteerden vorig jaar 7,33% beter dan small-caps (MSCI China All Shares Small Cap Index). Dit jaar zijn Chinese aandelen gecorrigeerd na hun piek medio februari, toen de markten daalden als gevolg van hogere Amerikaanse obligatierentes, een risk-off sentiment als gevolg van nieuws rond de spanningen tussen de VS en China, en nieuwde reis- en quarantainebeperkingen tijdens het Chinese Nieuwjaar.

  Goede winstvooruitzichten

  Vooruitblikkend verwacht Zheng dat de Chinese aandelenmarkt dit jaar meer winstgedreven zal worden na een solide post-pandemisch economisch herstel. Belangrijk is dat de winstramingen er gunstig uitzien. Volgens de verwachtingen van analisten van I/B/E/S zullen de bedrijfswinsten in 2021 met 24% stijgen voor bedrijven in de MSCI China Index en met 23% voor bedrijven in de large-cap CSI 300 Index, met een verdere stijging van respectievelijk 14% en 13% in 2022.

  Over het geheel genomen zal 2021 waarschijnlijk een jaar van normalisatie worden. Naarmate het economisch herstel zich verbreedt, zullen waarschijnlijk meer sectoren een sterkere winstgroei laten zien. In combinatie met de krappere liquiditeit betekent dit dat de grote waarderingsverschillen van vorig jaar mogelijk kunnen omslaan. Een deel van die ommekeer is nu al zichtbaar, vooral voor enkele groeifondsen en thematische aandelen.

  Waar liggen kansen?

  Gezien de snelheid van de veranderingen en de inefficiënties die zich in de markt voordoen, blijft China volgens Wheng een vruchtbare bodem voor een goede aandelenselectie. Er zijn enkele speculatieve zeepbellen, zoals in sommige thematische aandelen, maar hij ziet nog steeds zeer aantrekkelijke kansen in de toeleveringsketens die deze industrieën ondersteunen. De overgang van een koolstofintensieve economie naar een duurzamere economie biedt steun aan de industrialisering, en hij ziet dan ook aantrekkelijke kansen in sommige industriële bedrijven.

  Consumptie is een andere belangrijke pijler van de groei, vanuit overheidsperspectief, met een focus op kwaliteitsgroei. Het betreft hier meestal bedrijven die samengestelde groeimogelijkheden bieden en om sommige bedrijven die een positieve productcyclus doormaken. De verschuiving van de binnenlandse vraag van buitenlandse merken naar lokale merken biedt nog een extra ondersteuning.

  Tegen deze gunstige achtergrond denkt Zheng dat bedrijven van eigen bodem een stap vooruit kunnen zetten en mogelijk uitgroeien tot bedrijven van wereldformaat.

  Kijk ook eens voorbij mega-caps

  Zheng gelooft dat veel beleggers zich richten op mega-cap aandelen en een zeer kortetermijnvisie op de markt hebben. Hoewel de top 100 mega-cap aandelen (ruwweg 70% van de MSCI China Index) op grote schaal in handen zijn van lokale en buitenlandse beleggers, vertegenwoordigt dat slechts 2% van het totale Chinese universum. Zheng meent dat er voordeel is te behalen voor beleggers die voorbij de mega-caps kijken. Sinds 2016 hebben large-caps een sterk relatief rendement gegenereerd ten opzichte van de markt. Nu large-caps worden verhandeld tegen historisch hoge premies (ten opzichte van small-caps), denkt hij dat een ommekeer gerechtvaardigd is en dat beleggers in deze nieuwe omgeving niet bij het oude moeten blijven.

  Belangrijk is dat er in China meer dan 5.200 beursgenoteerde ondernemingen zijn, wat beleggers enorme kansen biedt. Maar veel beleggers richten zich op aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 30 miljard USD. Gemiddeld is 60% van de actieve Chinese fondsen belegd in die 2% van de aandelen, terwijl de overige 98% onderbelicht blijft. Zheng is ervan overtuigd dat beleggers in dat deel van de markt verkeerd geprijsde kansen en potentieel verborgen juweeltjes kunnen vinden.