Hoe goedkoop (of duur) zijn aandelenmarkten in 2018? Vijf graadmeters geven een indicatie

Duncanlamont
Duncan Lamont

Wat is de beste graadmeter om goedkoop geprijsde aandelenmarkten te vinden? Waardering is de sleutel tot het nemen van goede beleggingsbeslissingen. Maar om bewegingen van aandelenmarkten op de korte termijn te voorspellen, is waardering geen goede indicator, dan domineren angst, hebzucht en andere ruis-veroorzakende factoren, zegt Duncan Lamont, hoofd research en analyse bij Schroders . Hij zet de voor- en nadelen van vijf waarderingsindicatoren van markten op een rij en geeft aan welke markten duur, dan wel goedkoop zijn.

1. Voorspellende koers-winstverhouding

Een algemene graadmeter is de voorspellende koers-winstverhouding, ook wel bekend als forward P/E. Daarbij wordt de totale beurswaarde gedeeld door de verwachte winst per aandeel van alle bedrijven met een beursnotering voor de komende twaalf maanden. Hoe lager de ratio, des te beter de waardering. Nadeel is dat niemand de toekomst kent en weet hoe hoog de bedrijfswinsten zullen zijn. Analisten proberen dat in te schatten, maar zitten er regelmatig naast. Ze overschatten de bedrijfswinsten en daardoor lijken aandelen goedkoper dan ze in werkelijkheid zijn.

2. Voortschrijdende koers-winstverhouding

Daarom wordt vaker gebruik gemaakt van de voortschrijdende koers-winstverhouding of trailing P/E, waarbij de waarde van de beurs wordt gedeeld door de winst die alle bedrijven met een beursnotering in de afgelopen twaalf maanden hebben gerealiseerd. Maar ook dat kan een scheef beeld geven, met name als de winsten een dip vertonen en, naar verwachting, weer aantrekken.

3. Cyclisch-gewogen koers-winstverhouding (CAPE)

De CAPE of Shiller P/E is een cyclischgewogen koers-winstverhouding. Daarbij wordt de beurswaarde vergeleken met de gemiddelde winst over de afgelopen tien jaar, waarbij de winsten zijn gecorrigeerd voor inflatie. Dat filtert de fluctuaties in de winsten op de korte termijn eruit. Als de ratio hoog is dan zijn de rendementen op de korte termijn laag. Maar het is een slechte voorspeller van omslagpunten in de markten. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn volgens deze indicator al jaren erg duur, maar dat vormt geen belemmering nog duurder te worden.

4. Koers-boekwaarde

Deze graadmeter vergelijkt de marktwaarde van de aandelenmarkt met zijn boekwaarde of wat er overblijft voor de aandeelhouders nadat de onderneming aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Een hoge koers-boekwaarde duidt dan op een dure markt. Bijvoorbeeld omdat hoge groei in de toekomst wordt verwacht. Door de link met de intrinsieke waarde van een onderneming is de koers-boekwaarde populair bij beleggers, met name bij waardebeleggers. Maar bij technologiebedrijven of bedrijven in de dienstverlenende sector speelt de koers-boekwaarde minder een rol omdat zij over weinig fysieke activa beschikken. Ook kunnen verschillen in boekhoudmethodes wereldwijd voor afwijkingen zorgen.

5. Dividendrendement

Het dividendrendement is een veelgebruikte factor om een toekomstig rendement te berekenen. Een laag dividendrendement wordt dan gezien als signaal voor een laag toekomstig rendement. Maar de graadmeter is op zijn retour. Een van de redenen hiervoor is de grootschalige aandeleninkoop die bedrijven toepassen om cash terug te geven aan aandeelhouders in plaats van dividend uit te keren (en die aandeleninkoop drijft de aandelenprijzen op). Ook functioneert deze indicator niet bij een aantal grote groeibedrijven, die geen of een laag dividend uitkeren, maar hun inkomsten investeren in toekomstige groei.

Regio’s vergelijken

Beleggers moeten niet simpelweg regio’s vergelijken op basis van een waarderingsindicator. Er zijn verschillen in boekhoudkundige regels, of samenstelling van aandelenmarkten. Technologieaandelen zijn bijvoorbeeld duurder dan andere sectoren, vanwege hun hoge groeiverwachtingen. Een markt met relatief veel van dit soort aandelen zal tegen een hogere waardering aanlopen. Om markten te vergelijken kiest Schroders ervoor om elke markt tegen zijn eigen historische gemiddelde af te meten en zo te vergelijken.

Onderstaande tabel toont de waarderingsindicatoren voor vijf verschillende regionale aandelenmarkten vergeleken met hun gemiddelde (mediaan) van de afgelopen 15 jaar. De getallen zijn afgerond en de vakjes zijn donkerrood gekleurd als ze meer dan 10% duurder zijn in vergelijking met hun gemiddelde over 15 jaar en donkergroen als ze meer dan 10% goedkoper zijn, de lichter gekleurde vakjes zitten daartussenin. Het blijkt dat de tabel vrijwel geheel donkerrood kleurt. Met uitzondering van Japan zijn de markten op dit moment in het algemeen duur.

Koerswinstverhoudingen

Japan aantrekkelijk gewaardeerd, maar blootgesteld aan risico's

Japan is de enige markt die aantoonbaar aantrekkelijk gewaardeerd is. Het dividendrendement is bovengemiddeld en de markt is goedkoop op basis van koers/winstverhouding. Bedrijven profiteren van groeiende winstmarges en zowel het monetaire, als het bestedingsbeleid van de overheid zijn ondersteunend. Desalniettemin zijn enige indicatoren voor Japan aan de dure kant en is het land behoorlijk blootgesteld aan risico’s die door protectionisme en Noord-Korea veroorzaakt worden.

Opkomende markten zijn duur geworden

De opkomende markten hebben een zeer sterk 2017 gehad. Met een rendement dat boven de 30% ligt hebben ze de ontwikkelde markten overtroffen. De waarderingen liggen nu erg hoog en het rendement kan aanzienlijk dalen.

Europa lijkt duur maar blijft aantrekkelijk

Europa is in een betere positie dan de waarderingen suggereren. Het cyclisch herstel is onderweg. De winstmarges kunnen groeien waardoor de bedrijfswinsten toenemen en het aandelenrendement oploopt.

De VS is en blijft duur

De Amerikaanse aandelenmarkt is - niet verrassend - het duurst. Dat is al een aantal jaren zo. De geplande belastingverlagingen zouden op de korte termijn ook nog eens de winstgevendheid van de bedrijven moeten stimuleren. De waarderingen zullen op lange termijn hoogstwaarschijnlijk niet positief uitpakken voor de Amerikaanse markt, maar ze zijn zelden de reden voor een verslechtering van de markten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.