DWS: Een klapper voor Amerikaans vastgoed?

Alles wijst erop dat er lucratieve jaren aankomen voor de Amerikaanse vastgoedmarkt. Dat blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS.

Volgens DWS is het macro-economische klimaat gunstig voor de Amerikaanse vastgoedmarkt. Sterke economische groei, lage reële rentes en toenemende inflatie zijn dé ingrediënten voor goede rendementen.

De VS zal naar verwachting dit jaar de sterkste economische groei sinds 1984 doormaken. Toenemende groei betekent over het algemeen dat het aantal banen toeneemt en er meer wordt uitgegeven. De vraag naar huurwoningen en bedrijfspanden neemt dan ook toe. Tegelijkertijd worden vastgoedrendementen aantrekkelijker en de kosten van hypotheken lager dankzij lage rentes.

Dan de inflatie. Van oudsher geldt vastgoed als een goede inflatiehedge. Huren stijgen omdat er meer vraag is en het aanbod neemt af doordat bouwkosten toenemen.

De inflatie is momenteel hoog. Of dit van tijdelijke of permanente aard is valt nog te bezien, maar op de korte termijn is het in ieder geval gunstig voor de vastgoedmarkt. Uit de grafiek blijkt dat dit jaar in de VS rendementen van boven de 20%worden verwacht.

Vastgoed amerika