Bedrijfsobligaties worden dominanter in opkoopbeleid ECB

De Europese Centrale Bank heeft met de opkoop van bedrijfsobligaties de financiering van bedrijven in de eurozone aanzienlijk goedkoper gemaakt. Sergio Bertoncini, obligatiestrateeg bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi, verwacht dat het gewicht van dit programma (CSPP, het Corporate Sector Purchase Programme) toeneemt nu de aankoop van staatsobligaties tegen grenzen aanloopt. Voor het CSPP is nog voldoende ruimte voor groei, en bovendien is het programma volgens Amundi effectief gebleken.

De ECB heeft nog volop ruimte om door te gaan met de aankoop van bedrijfsobligaties, analyseert Bertoncini. Momenteel is iets meer dan 15% van de totale hoeveelheid schuld die in aanmerking komt voor opkoop, in handen van de centrale bank. De portefeuille is zeer breed en bestaat uit 1046 verschillende obligaties, hetgeen betekent dat de ECB belegt in meer dan 90% van de uitgegeven obligaties die passen binnen de voorwaarden van het CSPP. ‘Frankfurt’ volgt redelijk nauwgezet de marktindex om verstoring te voorkomen. Bijna de helft van de obligaties in portefeuille is BBB, meer dan de helft wordt uitgegeven door consumenten- en nutsbedrijven en de kernlanden domineren (54% van de gekochte obligaties zijn uitgegeven door Franse en Duitse bedrijven, Spaanse en Italiaanse bedrijven komen niet verder dan 11%).

Afwijkend is wel dat de ECB relatief veel nieuw uitgegeven obligaties in portefeuille heeft, door direct deel te nemen aan recente uitgiften. Bertoncini: ‘In een notendop: de ECB is onderwogen in oudere uitgiften, en overwogen in recent uitgegeven stukken.’ Amundi schat dat de obligaties uit 2016 en 2017 inmiddels goed zijn voor veel meer dan de helft van de opgekochte bedrijfsobligaties door de ECB, terwijl het maar een derde is van de totale markt waarin ‘Frankfurt’ actief mag zijn. Dat betekent ook dat de gemiddelde looptijd van de ECB-portefeuille verhoudingsgewijs lang is.

Weliswaar heeft de ECB het maandelijkse aankoopprogramma teruggeschroefd van €80 miljard naar €60 miljard per maand, maar de aankopen van staatsobligaties zijn harder gedaald dan die van bedrijfsobligaties – waardoor het gewicht van bedrijfsobligaties in het totale QE-beleid is gestegen. Daardoor kan de huidige portefeuille nog behoorlijk groeien, aldus Amundi, dat op basis van eigen berekeningen uitkomt op een potentiele toename van 33%.

Er zijn goede redenen om het gewicht van bedrijfsobligaties in de ECB-portefeuille verder te vergroten, stelt Bertoncini vast. In tegenstelling tot bij staatsobligaties (de ECB mag niet meer dan 33% van de in aanmerking komende staatsobligaties van een land kopen) zijn de grenzen van het CSPP nog lang niet in zicht. Het ligt volgens de obligatiestrateeg ook politiek minder gevoelig, aangezien de kernlanden een dominante positie innemen. De ruimte is er; bedrijfsobligaties maken nog maar 5% uit van de totale opgebouwde QE-portefeuille van de ECB.

Bovendien blijkt het CSPP effectief, stelt Bertoncini. Het programma heeft volgens Amundi een cruciale rol gespeeld in het herstel van investeringen en werkgelegenheid, door lagere leenkosten en een hogere beschikbaarheid van krediet. ‘Een premature stop van het programma zou voor een ongewenste tegenwind kunnen zorgen, zeker in deze fase van de cyclus.’ CSPP was het laatste programma dat de ECB introduceerde en zou kunnen doorlopen als de opkoop van staatsobligaties al is stopgezet.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.