ESG in de praktijk-reeks: Cédric Lecamp over engagement in de Water-strategie

Cedric lecamp
Cédric Lecamp, fondsbeheerder bij Pictet Asset Management

Voor Cédric Lecamp betekent het beheren van een strategie van 10 miljard dollar met een trackrecord van 20 jaar een unieke kans om met bedrijven in dialoog te treden en zo positieve verandering te stimuleren.

Is er de afgelopen jaren iets verandert in de manier waarop bedrijven met u in dialoog gaan?

Ik denk dat bedrijven veel meer reageren op onze feedback. In onze sector was het in het verleden te vaak een kwestie van pure transacties: eens per jaar werd bedrijven een ESG-vragenlijst toegestuurd waarin ze dan de vakjes aanvinkten. Vandaag beseffen ze pas echt hoe ESG-overwegingen een impact kunnen hebben op hun reputatie, hun werknemers en hun aandelenkoers. We proberen hen aan te moedigen om ESG te zien als onderdeel van de fundamenten van hun bedrijf, hen te tonen dat ESG geen apart gegeven is.

Je weet dat het aan belang heeft gewonnen wanneer Raden van Bestuur specifieke rollen beginnen creëren: een duurzaamheidscomité, een Chief Sustainability Officer of een directe rapporteringslijn over ESG naar de Raad van Bestuur. Dat zijn allemaal positieve signalen.

Vaak zijn wij via onze strategie al langer aandeelhouder van deze bedrijven dan dat het management het bedrijf leidt. Veel van de bedrijven waarin wij beleggen, zitten al sinds de lancering in 2000 in de strategie. Dat getuigt van de lange-termijn visie van ons merk. Bedrijven weten dat onze feedback niet gaat over winst op korte termijn, maar over ontwikkeling op lange termijn, zowel voor het bedrijf als voor de strategie en de beleggers. Wij hanteren dit op elkaar afgestemde perspectief.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarover jullie in dialoog treden met de bedrijven in portefeuille?
Gelet op onze thematische benadering, staat bij veel van onze engagementen met bedrijven de kwaliteit van watervoorziening centraal. Meestal gaat het om een bedrijfsspecifiek engagement dat gericht is op het unieke bedrijfs- en regelgevingskader van nutsbedrijven. Maar we kunnen ook ruimere doelstellingen nastreven die voor alle segmenten uit ons beleggingsuniversum relevant zijn, eventueel zelfs samen met andere beheerderteams. Afvalverwerkings- en waterbedrijven bijvoorbeeld hebben allemaal te maken met milieu-uitdagingen zoals afvalwaterlozingen en CO2-uitstoot.

We kunnen dus een sectoroverschrijdend engagement aangaan op het gebied van afvalwaterzuivering, in samenwerking met het team dat Pictet’s Global Environmental Opportunities-strategie beheert. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in vraag stellen waarom de overtredingen voor afvalwater voor een bepaald bedrijf op een veel hoger niveau dan dat van concurrenten zijn. Het is in zekere zin een manier om iedereen mee aan boord te krijgen.

Milieu- en sociale aspecten zijn uiteraard ongelooflijk belangrijk, maar een overkoepelend onderwerp voor ons is deugdelijk bestuur, omdat via die weg goede milieu- en sociale praktijken tot stand komen. Wanneer de filosofie en aanpak van het management op één lijn zit met die van werknemers en aandeelhouders, dringt dat vaak ook door in de rest van de organisatie. Managers zover krijgen dat zij hun verloning afstemmen op wetenschappelijk onderbouwde milieu- en sociale doelstellingen, is bijvoorbeeld een manier om ervoor te zorgen dat ook topmanagement er aandacht aan besteedt.

Het sociale element is nog belangrijker geworden door de pandemie. Werkgevers hechten nu meer waarde aan menselijk kapitaal – en met een tekort aan arbeidskrachten zien we dat mensen zichzelf meer waarderen. We hebben zeer agressief gestemd tegen managementcompensaties die ten koste van tijdelijke personeelsinkrimpingen zijn gegaan. We willen ervoor zorgen dat onze bedrijven denken en handelen als verantwoordelijke werkgevers met een langetermijnperspectief.

Kunt u voorbeelden van engagement delen?

Veel van onze engagementen met bedrijven duren jaren en lopen nog steeds. Een goed voorbeeld is ons engagement met een zeer grote multinational die via concessies wereldwijd industriële waterproducten verkoopt. Doeltreffend toezicht is op deze schaal moeilijk. Het bedrijf was betrokken bij milieu- en sociale controverses en we merkten een gebrek aan bereidwilligheid om zich op duurzaamheid te richten.

We zijn in dialoog getreden om het toezicht op bestuursniveau te veranderen en het gebruik van duurzaamheidsmaatstaven in de verloning van het management aan te moedigen. Ongeveer anderhalf jaar later kwam het bedrijf met wat wij beschouwen als een best-in-class duurzaamheidsgelinkt verloningspakket, op basis van tal van maatstaven die verband houden met SDG’s (i.e. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties). Uiteraard was dit niet alleen onze verdienste, we maakten deel uit van een bredere discussie waarbij meerdere aandeelhouders betrokken waren.

Een van de grootste uitdagingen is dat er niet één kant-en-klare oplossing is die in alle gevallen past. Daarom vind ik het zo waardevol om als beheerder tegelijk verantwoordelijk te zijn voor de beleggingen in deze bedrijven en voor de ESG-analyse. Je kunt een regel hebben die een maximum van 10 jaar stipuleert voor onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur.

Maar als een van die bestuursleden een ongelofelijke en unieke expertise heeft op het gebied van microbiologie in een biowetenschappelijk bedrijf, dan laten we die maximumdrempel graag vallen. Inzicht in de fundamenten van het bedrijf is erg belangrijk bij het bepalen van het ESG-engagement, en omgekeerd. ESG-engagement levert nuttige informatie voor uw beleggingsperspectief.

Wat kan er u toe brengen om te desinvesteren?

Wij gaan nooit de dialoog met bedrijven aan met als eindbedoeling om te desinvesteren. Ik zie het als een belangrijk deel van onze opdracht als impactbelegger om aandelen in portefeuille te hebben en zo positieve veranderingen te kunnen stimuleren. Daarnaast voeren we doorgedreven due-diligence uit voordat we investeren om er zeker van te zijn dat onze beleggingen over de lange termijn in verschillende marktomstandigheden kunnen renderen. Maar we bekijken natuurlijk continu hoe alles evolueert. We peilen naar de bereidheid van het management om te reageren op externe factoren en op onze input.

We treden met hen in dialoog, stemmen tegen de Raad van Bestuur in algemene vergaderingen en communiceren schriftelijk en via gesprekken met bestuursleden. Maar als we geen nodige veranderingen constateren en een significant risico zien, zullen we niet aarzelen om onze belegging te verkopen.

Hebben klanten meer vragen over ESG?

Het komt zeker meer ter sprake. Wij zijn altijd zeer transparant geweest over de rol die ESG speelt in ons beleggingsproces en onze beleggingsfilosofie. Dus voor de meeste klanten die in de strategie beleggen, is dit aspect heel duidelijk. We krijgen echter steeds meer vragen over het soort engagement dat we met bedrijven aangaan, met name of het gaat om controverses gelinkt aan milieu, maatschappij of deugdelijk bestuur, of om de strategie van bedrijven of om SDG's. Er is ook meer interesse voor de fundamentele impact die we als belegger kunnen hebben.