Legal & General Investment Management (LGIM) komt met Paris Aligned World Equity Index Fund

Legal & General Investment Management (LGIM) kondigt vandaag de lancering aan van het L&G ESG Paris Aligned World Equity Index Fund voor institutionele beleggers in Nederland, de rest van Europa en het Verenigd Koninkrijk.

De strategie biedt een brede ESG-blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten en houdt tegelijkertijd rekening met de reductie van koolstofemissies, in lijn met het Akkoord van Parijs en de SDG-principes van de VN. Het product richt zich op beleggers die hun portefeuilles willen afstemmen op klimaatresultaten en die een robuust maatschappelijk en governanceprofiel voor hun aandelenblootstelling willen behouden.

Het fonds heeft al de steun gekregen van enkele belangrijke institutionele beleggers, waaronder een aantal Europese pensioenbeleggers en de London Borough of Newham Local Council, dat 520 miljoen pond heeft geïnvesteerd. Als onderdeel van haar bredere inzet voor ESG-principes heeft het platform voor alternatieve beleggingen van Legal & General, Legal & General Capital, ook €116 miljoen geïnvesteerd, waarmee zij haar blootstelling aan beleggingscategorieën die een positief effect op de klimaatresultaten zullen hebben, blijft vergroten.

Een beleggingsdoelstelling van het fonds is exposure aan lage koolstofemissies te bieden, om de langetermijndoelstelling van het Akkoord van Parijs wat betreft de opwarming van de aarde te verwezenlijken. Het fonds, dat is geclassificeerd als Artikel 9 onder de EU-verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), tracht deze doelstelling te verwezenlijken door de prestaties van de Solactive L&G Developed Markets Paris Aligned ESG Index te volgen.