ASI: Inflatie is het grootste risico voor groei, niet de deltavariant

Veel beleggers vrezen dat de deltavariant de wereldwijde groei zal afremmen, maar dat is onterecht, vindt Irene Goh, Hoofd Multi-Asset Solutions, Azië-Pacific, Aberdeen Standard Investments: “Inflatie is het grootste risico voor beleggers.”

“Nu de eerste herstelfase na het uitbreken van de pandemie achter ons ligt, kijken beleggers met argusogen naar macro-economische gegevens die op een omslag in de groei kunnen duiden. Het lijkt erop dat veranderingen in bijvoorbeeld de Amerikaanse banen- en werkloosheidscijfers vooral worden bekeken tegen de achtergrond van de gevreesde verspreiding van de deltavariant en tot gewijzigde beleggingssallocaties en sell-offs van de markten leiden.”

“Een veel groter risico voor de markten is echter dat de inflatiedruk niet van voorbijgaande aard zou kunnen zijn, anders dan de meeste waarnemers denken. En een aanhoudende inflatie drukt op de bedrijfsresultaten door hogere kosten. Centrale banken zullen dan de rente moeten verhogen waardoor de aandelenmarkten negatief worden beïnvloed.”

“Het risico bestaat ook dat centrale banken te laat op de inflatie reageren en vervolgens de rente in een te hoog tempo verhogen, met een waardecorrectie van aandelen tot gevolg. Bovendien zou een verhoging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting tot 28%, zoals voorgesteld, ook een rem zetten op de winstverwachtingen van bedrijven.”

“Wereldwijd zijn vaccinproducenten druk bezig met onderzoek naar verbetering van hun producten zodat die ook nieuwe varianten van het virus kunnen afstoppen. Wij hebben er vertrouwen in dat zij inderdaad voor bescherming tegen virusmutaties kunnen zorgen. Daarom is het volgens ons waarschijnlijk dat de deltavariant de mondiale groei weliswaar zal vertragen maar niet doet ontsporen. De huidige herstelcyclus kan dan doorgaan, al zal het herstel van sommige economieën wat trager verlopen dan dat van andere.”