T. Rowe Price: Beurspijn door strengere Chinese regelgeving zal niet lang aanhouden

 • China's beleidsdoelstellingen zijn uitgebreid van financiële schuldafbouw naar nationale veiligheid en sociale doelstellingen.
 • De nieuwe regelgeving weerspiegelt de agenda van de regering en wordt beschouwd als bevorderlijk voor een duurzaam groeipotentieel en, uiteindelijk, stabielere kasstromen voor ondernemingen.

  De strengere Chinese regelgeving, ingegeven door financiële, veiligheids- en sociale doelstellingen van de Chinese regering, heeft het afgelopen jaar voor volatiliteit op de obligatiemarkten gezorgd. Belangrijke thema's zoals de mantra van woningen om in te wonen en niet om mee te speculeren, de verlaging van de kosten van onderwijs voor gezinnen en de verscherping van de gegevensbeveiliging voor technologiebedrijven zijn belangrijke factoren geworden in het beleggingsproces.

  De huidige verkoopgolf van Chinese beleggingen door de strengere regelgeving zou wel eens een typisch voorbeeld kunnen zijn van het kind met het badwater weggooien. T. Rowe Price meent dat zich irrationele prijsdislocaties hebben voorgedaan die een kans kunnen bieden aan beleggers die een gezonde effectenselectiestrategie hanteren.

  Economie die volwassen wordt, vraagt om aangepaste aanpak

  De timing van de nieuwe regelgeving is niet verrassend voor de fixed income experts van T. Rowe Price, Sheldon Chan, Christopher Kushlis en Lee Sun. De stap om grote internetplatformbedrijven te reguleren die zijn uitgegroeid tot quasi-monopolisten of die toegang hebben tot grote hoeveelheden gebruikersgegevens, volgt een historisch patroon. In het verleden mochten bedrijven die nieuwe technologieën ontplooiden jaren achtereen groeien. Maar naarmate de technologie rijper werd en andere gebruikers ervan afhankelijk werden, trad de regelgeving in werking.

  De naschokken van de nieuwe regelgeving zijn nog steeds voelbaar nu beleggers de implicaties van de recente maatregelen bestuderen - maar T. Rowe Price meent dat deze regelgevingsdruk altijd al heeft bestaan en op zich niet nieuw is. Daarnaast denkt zij ook dat de regering in de toekomst zal waken over de stabiliteit van de financiële markten na de scherpe correctie in juli.

  Hoewel de meest recente abrupte wijzigingen in de regelgeving een negatief effect hebben gehad op het vertrouwen van het bedrijfsleven, is het belangrijk te bedenken dat de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen in cycli verloopt die leiden tot aanvankelijke negatieve reacties en een aantasting van het vertrouwen die vervolgens worden gevolgd door pogingen om het sentiment te stabiliseren - een geval van twee stappen vooruit, één stap terug.

  De afgelopen weken zijn er stappen ondernomen om beleggers en marktdeelnemers gerust te stellen. De China Securities Regulatory Commission heeft een bijeenkomst gehouden met buitenlandse banken die in China actief zijn, en hun verteld dat zij de recente maatregelen niet zozeer moeten interpreteren als zou er sprake zijn van een ontkoppeling van de financiële markten tussen de VS en China. De Chinese centrale bank heeft ook steeds meer liquiditeit in het financiële stelsel geïnjecteerd om de markten te helpen kalmeren.

  Obligatieselectie is de belangrijkste onderscheidende factor

  De blootstelling van T. Rowe Price aan de Chinese onderwijssector was in juli 2021 beperkt. In de portofolio is een bedrijf opgenomen met een sterke liquiditeitspositie en waarvan de inkomsten weinig hinder zullen ondervinden van de wijzigingen in de regelgeving. In de vastgoedsector concentreert T. Rowe Price zich op bedrijven van hoge kwaliteit en houdt tegelijkertijd vast aan een neutrale risicospreiding.

  De getroffen maatregelen voor de internetsector heeft de visie van T. Rowe Price op haar obligatiebeleggingen in die sector niet gewijzigd. Bedrijven beschikken over sterke balansen en solide netto kasposities. T. Rowe Price meent dat de wijzigingen in de regelgeving hun profiel op korte tot middellange termijn waarschijnlijk niet zullen schaden en het verschil in waarderingen ten opzichte van hun sectorgenoten in de ontwikkelde markten heeft zich vooral in de aandelensector voorgedaan, met zeer weinig overloopeffecten naar de schuldsector.

  Wat de vastgoedsector betreft, denkt T. Rowe Price dat de uitvoering van Beijing’s "drie rode lijnen"-beleid om de hefboomwerking van projectontwikkelaars te beteugelen, op middellange termijn zal leiden tot een gezondere sector en duurzamere balansen. Gaandeweg kunnen zich enkele ongelukken voordoen en kunnen sommige projectontwikkelaars in gebreke blijven, wat tot besmetting en volatiliteit kan leiden. Tegelijkertijd verwachten wij niet dat fundamenteel gezonde Chinese emittenten met aanhoudende credit stress zullen worden geconfronteerd en dat zij op middellange termijn waarschijnlijk gezondere balansen zullen hebben.

  Strengere regelgeving biedt ook beleggingskansen

  T. Rowe Price meent dat het huidige klimaat van strengere regelgeving interessante beleggingskansen biedt op de Chinese obligatiemarkt, en zal daarom wat cash achter de hand houden om te proberen van dergelijke situaties te profiteren als en wanneer ze zich voordoen.

  De Chinese overheid heeft de voorbije twee decennia de internet- en vastgoedsector gesteund, zowel door gunstige regelgeving als door de uitbouw van infrastructuur, omdat de ontwikkeling van deze sleutelsectoren de economische welvaart bevorderde. De aandacht is nu verschoven naar het bereiken van meer sociale stabiliteit en versterking van het overheidsgezag.

  Bijkomende beleidsstappen ter bevordering van sociale doelstellingen - zoals het herpositioneren van huisvesting als leefruimte in plaats van speculatieve investeringen, het verlagen van de kosten van onderwijs voor gezinnen, of het beter laten renderen van de grote techbedrijven en het bevorderen van een grotere winstdeling met verkopers en werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen - hebben het potentieel om markten in beweging te brengen.

  T. Rowe Price let erop hoe de bedrijven in haar portfolio gepositioneerd zijn in een dergelijke dynamische context. Het accent mag dan verschoven zijn naar het aanscherpen van het overheidsgezag en het verbeteren van de sociale stabiliteit op de middellange termijn, maar T. Rowe Price gelooft dat de langetermijndoelstelling van het bevorderen van de economische welvaart intact blijft.