T. Rowe Price - Wereldwijde markten: minder duidelijk waar in 2018 de kansen liggen

Door Dave Eiswert, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

De “Trump trade” sloeg in de loop van 2017 geheel om en waardeaandelen gaven de winst die ze eind 2016 hadden geboekt, weer prijs. Ook de vrees voor afzwakking van de wereldwijde groei verdween grotendeels, doordat de ontwikkelde markten buiten de VS een aanhoudende stijging leken te hebben ingezet en de Chinese groei verder stabiliseerde – ondanks verwachtingen dat afbouw van de stimuleringsmaatregelen de groei zou drukken.

De aandelenmarkten werden in 2017 gedreven door diverse factoren, waarbij groeibedrijven – vooral die met exposure naar de opkomende markten of China – er in het algemeen met kop en schouders boven uitstaken. Omdat groei het zo goed heeft gedaan, is het op dit deel van de markt lastiger geworden en zijn we nu iets voorzichtiger.

Een van de grotere verrassingen wat ons betreft was China, dat dankzij de stabilisatie van zijn economie en valuta twee relatief gunstige jaren achter de rug heeft. Eind 2015 en begin 2016 stonden we aan de rand van een recessie, gedreven door China (en energie), en nu lijken de markten stabiliteit in China als vanzelfsprekend te beschouwen. Hoewel het aantrekken van de consumptie, de investeringen en de industriële uitgaven steun biedt, zijn de torenhoge schulden en de overcapaciteit in de industrie zorgwekkend. Aangezien de overheid zijn stimuleringsprogramma in 2018 naar verwachting zal afbouwen, zal de economie waarschijnlijk moeite hebben om net zo snel te groeien in 2017.

In de VS daalde de inflatie geleidelijk als gevolg van innovatie, die capaciteit vrijmaakte en deflatoire krachten in het leven riep. De groei was gemengd en er is toenemende onzekerheid of de regering Trump zijn beleidsplannen zal kunnen doorvoeren. Zo niet, kan dat de verwachtingen over de verbetering van de economische groei drukken.

Europa en Japan, die sterker afhankelijk zijn van de groei van de wereldhandel, tonen aanhoudende tekenen van vooruitgang. Enigszins verrassend zagen we in Europa in 2017 een opmerkelijke verschuiving in het waargenomen politieke risico, waardoor de kans op instorting van de EU afnam. Het hernieuwde optimisme in de regio betekent echter ook dat de waarderingen niet meer zo aantrekkelijk zijn als een jaar geleden.

Veel sectoren die zich volgens ons aan de goede kant van de verandering bevinden en die wij menen goed te kennen, trekken inmiddels wel heel veel beleggers. Het is duidelijk wat tot nog toe werkte: structurele groei, opkomende markten, industrials en financials – maar waar in 2018 en daarna de kansen liggen, is minder duidelijk.

We staan terughoudend tegenover sectoren die voor structurele uitdagingen staan, maar vinden het in sommige gevallen de moeite waard om contrair te gaan, zij het met beleid. Traditionele Amerikaanse consumentenbedrijven, vooral als ze een sterke merkrelatie met hun klanten hebben die mensen steeds opnieuw naar de winkels kan trekken, behoren bijvoorbeeld tot de kansrijkere mogelijkheden om de komende 12 maanden geld te verdienen.