Q4 vooruitzichten voor de ontwikkelde markten

Door Joeri de Wilde, Investment Strategist bij Triodos Investment Management

Joeri de wilde
Joeri de Wilde
De eerste tekenen van een vertraging van het opmerkelijke tempo van het herstel van de wereldeconomie hebben zich aangediend. Toch impliceert een langzame maar gestage normalisering in de geavanceerde economieën een voortzetting van de expansie van de economische activiteit boven het trendmatige niveau. Door de voortschrijdende vaccinatie en de gestaag afnemende aanbodbeperkingen zal de inhaalvraag van zowel huishoudens als bedrijven, die nog steeds aanzienlijk is als gevolg van de hoge spaarquote en de uitgeputte voorraden, verder kunnen toenemen.

Het grootste deel van het herstel in warpsnelheid ligt wellicht achter ons, maar voor de rest van het jaar verwachten wij nog steeds een mondiale groei die boven het trendmatige niveau ligt. Geavanceerde economieën die het bbp-niveau van voor de pandemie nog niet hebben bereikt, zullen dat dit jaar (Japan) of in de loop van 2022 (eurozone, Verenigd Koninkrijk) doen. De VS zijn al terug op het niveau van voor de pandemie.

In ons basisscenario, dat uitgaat van een vrijwel volledige opheffing van de COVID-19 beperkingen in de geavanceerde economieën in het laatste kwartaal van 2021, verwachten wij een wereldwijde economische groei op jaarbasis van 5,9% in 2021 en 4,5% in 2022.

In ons alternatieve scenario, waarin de spaarquote van de huishoudens langer dan verwacht hoog blijft als gevolg van de aanhoudende onzekerheid over het virus en de aanhoudend hoge inflatie het reële beschikbare inkomen aantast, verwachten wij een mondiale economische groei op jaarbasis van 5,4% in 2021 en 3,8% in 2022.

Op basis van onze fundamentele benadering handhaven wij onze voorzichtige assetallocatie in geavanceerde economieën en blijven wij onderwogen in aandelen en neutraal in obligaties. Wij denken niet dat de huidige hoge waarderingen een goede afspiegeling zijn van de onderliggende fundamentele factoren en gaan ervan uit dat de centrale banken de financiële activa niet opgeblazen kunnen houden. Wij geven de voorkeur aan kwaliteitsaandelen, omdat de margedruk toeneemt en negatieve winstverrassingen op de loer liggen. Ook de mogelijkheid van een plotse sterke rentestijging als gevolg van de stijgende inflatieverwachtingen maakt ons voorzichtig.