Twee derde van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN loopt het gevaar dat ze niet gehaald worden – concludeert het nieuwste SDC Reckoning rapport van M&G.

 • Gemiddelde score van 4,1 op 10 voor alle 17 doelen
 • De wereld loopt achter op schema en moet ‘beter terugbouwen’ na de coronacrisis
 • Aan de vooravond van topoverleg over biodiversiteit en klimaatverandering kijkt het rapport naar hoe actieve beleggers actie voor duurzame ontwikkeling kunnen steunen en versterken

  Ben constable maxwell
  Ben Constable-Maxwell
  Uit het nieuwste ‘SDG Reckoning’ rapport van M&G blijkt dat maar zes van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) op schema lopen bij hun realisatie. De SDG’s van de VN werden in 2015 geïntroduceerd en zijn een wereldwijde oproep tot actie om een eind te maken aan armoede, de planeet te beschermen en te verzekeren dat alle mensen tegen 2030 vrede en welzijn ervaren. De analyse van M&G toont aan dat de realisatie van bijna 65% van de doelen achterloopt en dat er geen tijd te verliezen valt om een meer inclusieve samenleving te creëren die de natuur beschermt en draait op een circulaire, regeneratieve economie.

  Het tweede ‘SDG Reckoning’ rapport van M&G beoordeelt alle 17 SDG’s – zowel in het algemeen en gezien door de lens van impactbeleggen. Het rapport meet de voortgang sinds het eerste rapport van vorig jaar op een schaal van 1 tot 10 om te bepalen hoe veel de wereld tot nu toe heeft gedaan om de beloftes van een duurzaam herstel na de pandemie na te komen. Dit jaar kijkt M&G niet alleen naar de doelen waarvoor investering het hardst nodig is, maar ook naar hoe die investering vorm kan krijgen en hoe actieve beleggers actie in diverse sectoren kunnen steunen en versterken.

  De vijf hoofdconclusies van het rapport zijn:

  1. Een gemiddelde voortgangsscore van 4,1 op 10 voor alle 17 SDG’s in 2020, onveranderd tegenover 2019; negen SDG’s hebben geen verdere voortgang geboekt sinds het rapport van vorig jaar

  2. Bij vier doelen is er duidelijke verslechtering en drie daarvan hebben een sociale focus – SDG 1 (geen armoede), SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 10 (minder ongelijkheid)

  3. Bij vier doelen is er verbetering – we zien enige voortgang bij SDG 6 (schoon water en sanitaire voorzieningen), SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 13 (klimaatactie).

  4. Ondanks marginale verbeteringen scoort SDG 13 (klimaatactie) slechts 3 op de schaal van 10 die M&G gebruikt. Sleutelmomenten zoals het COP 26 klimaatoverleg in november dit jaar zijn een cruciale test voor de effectiviteit van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.

  5. Bij SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land) – twee doelen die rechtstreeks verband houden met de aanpak van het verlies aan biodiversiteit – is de voortgang zorgwekkend langzaam. Met het COP 15 overleg over biodiversiteit en beleidsmakers op komst moeten beleidsmakers stapsgewijs uitdagende maar haalbare kortetermijndoelen voor biodiversiteit bepalen.

  Ben Constable-Maxwell, hoofd impactbeleggen: “Het realiseren van de SDG’s is een collectieve verantwoordelijkheid – overheden, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, investeerders en wij als mensen spelen allemaal een rol. Urgente actie in onderlinge samenwerking is onontbeerlijk voor de nodige vooruitgang op cruciale gebieden – een grote opgave, maar niet onmogelijk. Er valt echter geen tijd te verliezen – we moeten nu handelen.”

  “Onze analyse toont aan dat er wereldwijd nog steeds veel werk te doen is om de 17 VN-doelen te bereiken. Collectieve inspanning is nodig voor alle sociale SDG’s, maar vooral op gebieden zoals armoedebestrijding, waardig werk en beter onderwijs, die tijdens de pandemie achterop zijn geraakt. Duurzaam beleggen kan een belangrijke rol spelen bij het kanaliseren van investeringen naar bedrijven met een grote positieve impact op de samenleving.

  Impactbeleggen gaat nog een stap verder en kan het voortouw nemen door beginnende of minder ontwikkelde oplossingen voor de grootste problemen van de wereld te financieren en verbetering van de meting en de verantwoording van niet-financiële prestaties te stimuleren. We moeten meer druk zetten op bedrijven om hun impact op de echte wereld rapporteren en op beleggers om een impactgerichte aanpak te volgen.”

  Het rapport belicht drie fundamentele en sterk onderling verbonden thema’s die volgens M&G meer aandacht en investering nodig hebben. Er is meer inspanning nodig om sociale inclusie te bevorderen, nu de coronacrisis miljoenen mensen in de armoede heeft gestort. Het rapport wijst ook op de urgente noodzaak om over te stappen op een circulaire wereldeconomie in plaats van het huidige verspillende lineaire model.

  Tegelijk is biodiversiteit in de afgelopen twaalf maanden steeds meer in het spotlicht gekomen. De wereld is geconfronteerd met de harde realiteit van natuur- en habitatverlies en de gevolgen daarvan voor de ecosystemen die de fundering zijn voor menselijk welzijn en een stabiel klimaat.

  De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als een aanbeveling, advies of prognose.

  We steunen de SDG’s, maar we hebben geen banden met de VN en onze fondsen worden niet gesteund of goedgekeurd door de VN.

  Esg investing