Nuveen: Vijf thema’s voor een robuuste portefeuilleconstructie in uitdagende tijden

Terwijl de waarderingen in alle assetklassen oplopen, lijkt de economische groei af te zwakken. Tegelijkertijd blijven beleggers zich zorgen maken over de inflatie en ligt de focus steeds meer op de gevolgen van een strakker monetair beleid. Volgens de experts in het Global Investment Committee van vermogensbeheerder Nuveen, lijdt het geen twijfel dat het beleggingsklimaat lastiger wordt. In hun outlook voor het laatste kwartaal van 2021 definiëren ze vijf thema’s voor een robuuste portefeuilleconstructie.

Inflatierisico’s afwegen met groeirisico's

Vanuit een breed macro-economisch en beleggingsperspectief ligt de focus langzaamaan minder op inflatierisico’s en meer op hoe de uiteindelijke economische landing eruit zal zien. Op dit moment zien wij nog steeds kansen in zogeheten reflatiehandel en zijn wij vooral positief over Amerikaanse small caps, vastrentende kredietsectoren (vooral leningen en preferente effecten), specifiek schuldpapier en bepaalde aandelen in opkomende markten. Wij zien ook aantrekkelijke beleggingskansen in sectoren zoals logistiek, infrastructuurprojecten die profiteren van de economische opleving, en hoger renderende obligatieleningen uitgeschreven door gemeenten. Daarnaast is het belangrijk om op zoek te gaan naar beleggingen die het goed doen in een zwakker groeiklimaat zoals niet te dure groeiaandelen, beursgenoteerd vastgoed en vaste activa.

Werp een breed vangnet voor inkomsten

De zoektocht naar rendement is overal ter wereld lastig voor institutionele en particuliere beleggers. Beleggers doen er goed aan hun beleggingen te spreiden over het obligatielandschap, dividendaandelen en in illiquide beleggingen zoals vastgoed, vaste activa en private credit. Bij het uitzetten van dit bredere net moeten beleggers goed doorzien welke risico’s gepaard gaan met hun keuzes. We categoriseren assetklassen in ‘mandjes’ van renterisico, kredietrisico en aandelenrisico. Elke categorie biedt verschillende rendements- en volatiliteitsprofielen. Risicospreiding is het sleutelwoord.

Haal voordeel uit illiquide beleggingen

De meeste beleggers hechten te weinig belang aan alternatieve beleggingen in het algemeen en illiquide beleggingen in het bijzonder. Wij zien aantrekkelijke kansen in private equity als gevolg van de opgelopen fusie en overnamekoorts. Ook zijn er financieringsmogelijkheden in het middensegment en in bepaald vastgoed zoals opslagruimte en medische praktijkruimtes. Daarnaast hebben beleggingen in landbouwgrond en bosbouw die gericht zijn op het reduceren van CO2 de toekomst.

Richt je op ESG-factoren die ertoe doen

Duurzaam beleggen gaat niet over het uitsluiten van bepaalde soorten beleggingen, maar over het genereren van rendement en het beheersen van risico’s. Naast het bestrijden van klimaatverandering worden het welzijn van menselijk kapitaal en arbeidsmarktdynamiek steeds belangrijker. Bedrijven die bijvoorbeeld flexibele arbeidstijden omarmen, investeren in trainingen en opleidingen en die diversiteit en inclusiviteit in hun bedrijfscultuur gieten, hebben een voorsprong op de rest.

Geduld is een schone zaak

Zowel het beursgenoteerde als het niet-beursgenoteerde beleggingslandschap wordt steeds grilliger en de ontwikkelingen binnen dit klimaat volgen elkaar in rap tempo op. Daarom is gedegen selectie bestaande uit een mix van diepgravend onderzoek, wendbaarheid, geduld en flexibiliteit cruciaal voor het behalen van succes.

Verder vindt u in deze outlook een uitgebreide analyse van Brian Nick, Nuveen’s hoofdstrateeg. Hij behandelt daarin o.a. de volgende punten:

  • De groei van de wereldeconomie is aan het afremmen, nu de delta-variant het herstel verstoort, regeringen geleidelijk hun steunpakketten afbouwen en beleidsrisico's toenemen.
  • Toch blijven de vooruitzichten rooskleurig omdat economieën weer opstarten en het deel van de beroepsbevolking die noodgedwongen buiten spel was gezet door het virus, weer aan het werk gaat.
  • Hoewel de wereldeconomie zich nog in een vroeg stadium van herstel bevindt, stijgen de koersen in alle assetklassen, in sommige gevallen liggen die zelfs hoger dan de piek aan het einde van de vorige cyclus.
  • De markten zien meer risico in groeivertraging dan in hogere inflatie dan en beginnen dat in te prijzen. We verwachten dat er slechts een matige opwaartse druk op de rente ontstaat en dat de aandelenkoersen van beursfondsen een grilliger beeld vertonen.