Strijden tegen uitsluiting en bestaansonzekerheid

Als verantwoordelijke en betrokken belegger heeft La Financière de l'Echiquier (LFDE) de krachten gebundeld met de Belgische vereniging Goods to Give, opgericht door een groep ondernemers wiens solidariteitswaarden aansluiten op die van LFDE en de Fondation Groupe Primonial. Het gemeenschappelijk doel? Strijden tegen uitsluiting en bestaansonzekerheid.

Remco Ruiter, directeur van Goods to Give, Cécile Jouenne-Lanne, algemeen afgevaardigde van La Fondation du Groupe Primonial, en Frédéric Jacob, commercieel directeur België van La Financière de l’Echiquier, hebben het initiatief tot dit partnerschap tussen drie partijen genomen. Ze vertellen over deze op solidariteit gebaseerde samenwerking.

Wat is de geschiedenis van Goods to Give?

Remco Ruiter: Goods to Give is in België door ondernemers opgericht om een brug te slaan tussen de bedrijfswereld, die geconfronteerd wordt met overtollige, onverkochte voorraden, en de sociale wereld. We hebben een solidaire webshop geopend die sinds 2013 operationeel is en waaraan nu bijna 350 verenigingen meedoen. Met dit logistieke platform kunnen overschotten aan nieuwe non-foodproducten voor dagelijks gebruik verzameld en herverdeeld worden. Jaarlijks worden hiermee ruim 220.000 mensen in België geholpen. In 2020 heeft Goods to Give voor € 5,4 miljoen aan producten herverdeeld.

Onze geschiedenis is ook die van ons team, dat bestaat uit zes medewerkers (binnenkort zeven) en elf vrijwillige ambassadeurs. Onze ambassadeurs volgen de liefdadigheidsactiviteiten in België en ze brengen de behoeften in kaart. En ook al bevinden onze kantoren zich in Brussel, we zijn in heel België actief. We hebben een warenhuis geopend in Antwerpen en werken samen met een beschutte werkplaats in Charleroi. De geschiedenis van onze solidariteitsketen is ook die van onze donateurs en partners, zoals de Franse Fondation Groupe Primonial, die ons de komende jaren zal ondersteunen.

Wat heeft de aandacht getrokken van de Fondation Groupe Primonial, die onlangs een partnerschap voor drie jaar met Goods to Give is aangegaan?

Cécile Jouenne-Lanne: Dit project is ons voorgelegd door Frédéric, een medewerker van La Financière de l'Echiquier, en het had meteen onze volle aandacht. Het DNA van onze Fondation is gebaseerd op de ondersteuning van innovatieve projecten en Goods to Give ontwikkelt zo’n project. Hun project groeit snel en beantwoordt aan de behoeften van veel verenigingen in België.

Goods to Give is een wendbare organisatie en wordt ondersteund door een raad van bestuur en een adviesraad die zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de vereniging. Tot slot biedt Goods to Give de Belgische werknemers van de Fondation Groupe Primonial die zich hiervoor willen inzetten goede perspectieven voor het overbrengen van vaardigheden.

In welk opzicht past La Financière de l'Echiquier bij het project en wat zijn je persoonlijke beweegredenen?

Frédéric Jacob: Ruim 15 jaar geleden heeft La Financière de l’Echiquier een stichting opgericht, die in 2020 de Fondation Groupe Primonial is geworden. LFDE is een van de financiers van deze stichting en doet dit via een bepaald verdelingsmechanisme. Dit fonds schenkt een deel van haar beheerkosten aan de stichting. Met andere woorden: LFDE is van nature betrokken bij verenigingsprojecten. Persoonlijk - en dit geldt voor ons hele team in België - wil ik graag mijn steentje bijdragen aan solidaire financiering en deze concreet gestalte geven. Op dit moment help ik ook mee om de effecten van de Covid-19-crisis te verlichten en de positieve impact van duurzame financiering in het veld uit te breiden. Dit partnerschap met Goods to Give en de Fondation Groupe Primonial is langlopend. Het biedt een kans en een geweldige ervaring om Goods to Give een persoonlijk steuntje in de rug te geven door mijn vaardigheden over te brengen. Dit heb ik overigens al eerder kunnen doen voor andere verenigingen die door de Fondation worden ondersteund. Alle medewerkers van de Fondation Groupe Primonial kunnen een deel van hun werktijd schenken aan een vereniging die door onze Fondation wordt ondersteund. Ik ben van plan om mijn tijd beschikbaar te stellen aan Goods to Give en twee van zijn warenhuizen.

Hoe volg je de projecten die door de Fondation worden gesteund?

Cécile Jouenne-Lanne: Naast onze steun verzekeren we de toekomstige impact van een project door samen met de vereniging te werken aan de te bereiken resultaten, evenals aan de indicatoren en instrumenten die bedoeld zijn om de voortgang van het project te beoordelen en volgen. Als de subsidie eenmaal is toegekend, houden we via één of twee gesprekken en informelere uitwisselingen contact met de vereniging om de uitvoering van het project te volgen.

In het geval van Goods to Give en ons driejarige partnerschap met deze organisatie hebben we gezamenlijk jaarlijkse doelstellingen vastgesteld om de partnerverenigingen in België beter te kunnen volgen en het beheer van de activiteiten te optimaliseren. Ik ben ook lid van de adviesraadvan de vereniging die eenmaal per jaar bijeenkomt, en ik ben blij dat ik onze Fondation mag vertegenwoordigen.

Wat zijn je uitdagingen en projecten voor de komende jaren?

Remco Ruiter: In België wordt het bedrag aan onverkochte non-food artikelen geschat op € 100 miljoen euro per jaar. Het is onze doelstelling om hiervan 6% binnen te halen. Daarnaast willen we in 2021 voor € 6 miljoen aan schenkingen zien te krijgen, en vervolgens elk jaar meer. We kunnen dit doel bereiken door de goederenstromen en de logistiek te optimaliseren, zoals we vorig jaar hebben gedaan dankzij de implementatie van gespecialiseerde software. We willen ons netwerk van ambassadeurs uitbreiden, evenals het aantal organisaties dat gebruik maakt van onze webshop. De hulp van het team van La Financière de l'Echiquier is van grote waarde bij het voortzetten van onze strijd tegen de bestaansonzekerheid en het uitbreiden van ons netwerk.

Cécile Jouenne-Lanne werkte in het personeelsbeheer voor ze in 2003 burgerschapsverantwoordelijke werd bij SFR. Zij heeft zich aangesloten bij de Stichting Primonial Group, die zich inzet voor onderwijs, integratie en gezondheid, met als doel deze te bundelen en te intensiveren.

Remco Ruiters is sinds oktober 2018 algemeen directeur van Goods to Give. Remco heeft een master in Antropologie en Filosofie en is altijd gepassioneerd geweest over duurzame projecten.

Frédéric Jacob heeft een ruime ervaring in vermogensbeheer. Na vele ervaringen trad hij in 2018 in dienst bij La Financière de l'Echiquier als commercieel directeur voor België.