M&G lanceert twee duurzame obligatiestrategieën

M&G kondigt vandaag de lancering aan van twee nieuwe in Luxemburg gevestigde SICAV-obligatiestrategieën, die de diepgravende waardegedreven beleggingsaanpak van het M&G Public Fixed Income-team combineren met duurzaamheidsfactoren.

Het M&G Sustainable European Credit Investment Fund, beheerd door Gaurav Chatley en het Institutional Public Debt-team van de vermogensbeheerder, is ontworpen als een duurzame versie van het M&G European Credit Investment Fund. Dit fonds kende de afgelopen tien jaar een sterke trackrecord. Met een streng bottom-up, research-gedreven en op waarde gebaseerd selectieproces is het mogelijk voor het fonds om te beleggen in het gehele Europese investment grade-obligatiespectrum.

Fondsbeheerder Richard Ryan gaat volgens dezelfde aanpak het nieuwe M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund beheren. Dit fonds bestaat uit flexibele duurzame investment grade- en high yield-obligaties. Er wordt overal ter wereld belegd, al hebben mooie kansen in de ontwikkelde markten de voorkeur. De totale duration van het fonds wordt tijdens de beleggingscyclus tegen de nul gehouden.

Aan de twee SFDR-label 8-fondsen liggen duurzaamheidsfactoren ten grondslag. De teams zorgen dat milieu- en sociale criteria gewaarborgd zijn en nemen daarbij een reeks aanvullende duurzaamheidsindicatoren mee in hun beleggingsbeslissingen. Emittenten die schade kunnen aanrichten worden vermeden. Zo worden er geen obligaties gekocht van bedrijven die de principes van het VN Global Compact ten aanzien van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en het bestrijden van corruptie schenden. Ook landen die door Freedom House als "Not Free" zijn bestempeld worden uit de weg gegaan. Emittenten die zich onderscheiden op het gebied van ESG hebben de voorkeur. Treuzelaars worden uitgesloten.*

David Lloyd, Head of Institutional Public Debt bij M&G Investments zegt: "Beleggers hebben steeds meer behoefte aan duurzame en ESG-oplossingen die hun financiële wensen ook op lange termijn kunnen blijven vervullen. M&G heeft een lange staat van dienst op het gebied van best-in-class obligatiestrategieën. We gaan hierbij ook altijd uit van grondige analyses van ESG-criteria. Bij de fondsen die we vandaag lanceren, staan de wensen en behoeften van beleggers voorop, zodat we de beste combinatie kunnen bieden van ESG-doelstellingen en financieel rendement."