Amundi: Energiecrisis drukt Europese groei in 2022

Van een energieschaarste zal geen sprake zijn, maar de hoge energieprijzen zullen zorgen voor hoge inflatie, dalende productiviteit en lagere bedrijfswinsten, een combinatie die de Europese economische groei in 2022 aantast. Dat schrijven Monica Defend, Global Head of Research en Lorenzo Portelli, Head of Cross Asset Research, van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Volgens Defend en Portelli houdt de energiecrisis verband met de hoge vraag op korte termijn waaraan Rusland en Noorwegen niet konden voldoen, en onevenwichtigheden in de groene transitie. Europa en China worden harder getroffen dan andere gebieden omdat zij de grootste aardgasimporteurs zijn.

De torenhoge gasprijzen zijn bovendien overgeslagen naar de oliemarkten, wat leidde tot stijgende olieprijzen omdat veel landen gedwongen werden alternatieven te zoeken voor kolen en gas. De olieprijs zal volgens Amundi nog wel enige tijd rond de 80 dollar blijven. Een verschuiving naar een prijs van tussen de 80 en 100 dollar is vooralsnog niet waarschijnlijk, aangezien de Amerikaanse olieproductie in het eerste half jaar van 2022 herstelt. “Wij verwachten dan ook dat de olieprijs eind 2022 onder de $80 zal liggen.”

De energiecrisis zal nog enige tijd voortduren. De winter staat voor de deur en gasvoorraden zijn laag. “De haast in Europa en Azië om gas op te slaan is ongekend en de twee regio's hebben de grootste moeite om de gas- en olievoorraden weer op peil te brengen met het oog op de naderende winter.”