PGIM Fixed Income: Hooguit nog 5% groei in China mits beleidsmakers tijdig in actie komen

China herstelde als fabriek van de wereld goed van de coronacrisis, maar is niet langer de motor van de wereldeconomie en zal alleen maar verder achteropraken bij de VS. 4% tot 5% groei is voorlopig nog haalbaar, maar alleen als beleidsmakers tijdig ingrijpen, stelt Gerwin Bell, lead economist for Asia bij PGIM Fixed Income.

De afgelopen twee jaar zijn er al aanzienlijke twijfels gerezen over de veronderstelde kracht van China: de binnenlandse vraag verzwakte, de schulden namen toe en de productiviteitsgroei was bescheiden en wordt verder gehinderd door sancties van de VS en Chinese regelgeving in de technologiesector, terwijl de economische planning heeft geleid tot een gelijktijdige crises in de energie- en vastgoedsector met negatieve groei-effecten.

Hoewel het volgens Bell hoogst onwaarschijnlijk is dat deze ontwikkelingen tot een ‘harde landing’ zullen leiden, zal de toekomstige groei van China waarschijnlijk beperkt blijven tot 4% à 5%. Maar zelfs dit streefpercentage vereist dat China's economische beleidsmakers snel in actie komen om een ergere economische groeivertraging te voorkomen.

Wanneer de noodzakelijke stimulans zichtbaar wordt, mogen beleggers echter niet ten prooi vallen aan de instinctieve aanname dat China wereldwijd wel weer de kar zal trekken. Want één ding is duidelijk: de huidige opleving van de wereldeconomie staat en valt nog steeds met de stimuleringsprogramma's en het stimulerende monetaire beleid in de ontwikkelde economieën.

Een eenvoudige extrapolatie van de historische groeitrend sinds het begin van de hervormingen in 1980 zou betekenen dat China weldra de grootste economie ter wereld wordt en deze rol in de komende 80 jaar waarschijnlijk niet meer zal afstaan. Maar een projectie op basis van de bevolkingsontwikkeling en de historische tendens van de productiviteitsgroei toont een heel ander beeld.

Namelijk dat China tegen het midden van de eeuw de eurozone voorbij zal streven, maar na enkele decennia weer achterop zal raken, terwijl de VS binnenkort weer de grootste worden en hun voorsprong gestaag zullen uitbreiden.

PGIM Fixed Income is de obligatiemanager van PGIM, de vermogensbeheerder van Prudential Financial Inc. met $1.500 miljard onder beheer.