‘Onze solide groei trekt investeerders aan’

Een half uur. Meer tijd hadden de obligaties van de Waalse groep Thomas & Piron eind 2020 niet nodig om allemaal de deur uit te raken, voor een bedrag van 33 miljoen euro. ‘Dat was geen verrassing’, zegt Edouard Herinckx, gedelegeerd bestuurder van de Waalse groep. ‘Beleggers kennen de kracht van ons bedrijf, en de positieve resultaten die we boekten dankzij de integratie van onze ontwikkelings- en bouwactiviteiten.’

‘Op de Realty-vastgoedbeurs in Brussel in september werd ons vaak gevraagd wanneer onze volgende obligatie-uitgifte zou plaatsvinden’, zegt Edouard Herinckx. ‘We zijn die volop aan het voorbereiden, en in de loop van 2022 zal het zover zijn.’

Huizenbouw

De cijfers van Thomas en Piron voor 2020 waren dan ook uitstekend. ‘En dat ondanks de bouwstop van vijf weken door de coronapandemie’, zegt Edouard Herinckx. ‘Onze groei is ook niet grillig of tijdelijk. De afgelopen zes jaar hadden we een stabiele groei van jaarlijks ongeveer 10 procent. Zo’n traject biedt extra zekerheid aan beleggers en aandeelhouders. Die solide basis heeft gezorgd voor het succes van onze eerste obligatie-uitgifte, die goed inspeelde op de marktvraag. Bovendien lagen onze tarieven op een bijzonder aantrekkelijk niveau.

Voor de twee geplaatste obligaties was een minimumkapitaal van 100.000 euro vereist, aldus Édouard Herinckx. De eerste, met een looptijd van twee jaar, had een coupon van 2,625 procent. De tweede, met een looptijd van vier jaar, een coupon van 3,25 procent, met een uitgifteprijs die was vastgesteld op 100,4 procent van de nominale waarde. Dat leverde een jaarlijks rendement op van 2,41 procent voor de eerste en 3,14 procent voor de tweede. Het ontbreken van een rating - de groep had geen ratingbureau geraadpleegd - resulteerde in een lichte extra rendementspremie.

Regelmatig inkomen

‘Iedereen wint’, zo vat Edouard Herinckx het samen. ‘Wij ontvangen fondsen om de ontwikkeling van de groep te financieren, terwijl beleggers een rendabele investering krijgen, met regelmatige inkomsten.’ In 2020 realiseerde Thomas & Piron een omzet van 629 miljoen euro, een stijging van 8,4 procent, dankzij de oplevering van 850 woningen en 720 appartementen.

In april 2021 kreeg de groep voor het derde opeenvolgende jaar het label Best Managed Companies, georganiseerd door consultant Deloitte. Beleggers zijn zich ook bewust van de hoge normen rond bestuur, beheer en prestaties die zo’n label meebrengt. Ze waarderen het model van Thomas & Piron, zegt Herinckx, dat de hele waardeketen van bouwrenovatie en ontwikkeling omvat: ‘Dankzij onze organisatie kunnen we bijzonder efficiënt zijn vanaf het moment dat wij de grond verwerven. We zijn niet afhankelijk van onderaannemers of externe dienstverleners, en werken dus in een "kort circuit", met snelle besluitvormingsmechanismen en een hoog reactievermogen. Bij ons gaat er geen tijd verloren tussen aankoop en aflevering.

Bovendien zijn de dochterondernemingen van Thomas & Piron autonoom, maar niet onafhankelijk. Ook dat is een groot voordeel. ‘De holding stelt het kader op en verdeelt de middelen, maar daarin hebben onze dochterondernemingen alle speelruimte. Ook de banken hebben vertrouwen in deze manier van werken, want ze garandeert ernst, algemene samenhang en coördinatie.’

Investeerders waarderen ook de aanwezigheid van Thomas & Piron op twee markten: nieuwbouw en renovatie. ‘De nieuwbouwmarkt staat garant voor betrouwbaarheid door de tienjarige garantie, voor duurzaamheid en voor lage kosten dankzij de hoge energie-efficiëntie’, zegt Edouard Herinckx. ‘Reken maar uit: de energiekosten bedragen 25 euro per maand voor een woning van 100 m². Nu de gas- en elektriciteitsprijzen ongetwijfeld blijven stijgen, kunnen wij de toekomst hoopvol tegemoet zien.’

Bouwen fabrieken

Een negatief punt op deze markt is het gebrek aan liquiditeit en de moeilijke toegang tot onroerend goed voor sommige jongeren, aldus Herinckx. ‘Ik pleit voor een lager btw-tarief op nieuwbouw. Die 21 procent leidt tot onbetaalbare prijzen voor sommige jongeren. Tel daar nog registratierechten van 12,5 procent bij, en je vertraagt de koopkracht van de mensen en dus de liquiditeit van de markt.’

Meer dan 100 vacatures

Thomas & Piron, een lokale speler met stevige wortels in Wallonië, telt 2.384 werknemers, onder wie 1.600 bouwvakkers. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van veel spelers in de sector, die sterk afhankelijk zijn van onderaanneming en buitenlands personeel. ‘Dat maakt ons autonoom en reactief of “agile”’, zegt Edouard Herinckx. ‘Als we de externe groei erbij tellen, is ons personeelsbestand in 2020 met 12,5 procent toegenomen. En we blijven aanwerven omdat we de juiste mensen nodig hebben om onze groei te ondersteunen. Wij hebben momenteel 120 vacatures. We verwelkomen dus iedereen met de juiste instelling en nemen ook bepaalde opleidingen voor onze rekening.’