State Street SPDR ETFs: Drie redenen om Chinese obligaties te overwegen

Chinese obligaties staan op de kaart. De toevoeging aan de FTSE World Government Bond Index bevestigt dat Chinese obligaties een grote, liquide pool van beleggingen vertegenwoordigen met een eigen dynamiek. State Street SPDR ETF’s ziet drie redenen om te beleggen in Chinese staatsobligaties: Diversificatie, hoger rendement ten opzichte van ontwikkelde markten en het potentieel voor waardestijging van de Renminbi op lange termijn.

Philippe Roset, Hoofd Noord Europa State Street SPDR ETF’s: “Voor de middellange tot lange termijn verwachten wij dat Chinese obligaties een hoger rendement bieden dan de toonaangevende staatsobligaties uit ontwikkelde markten (DM). Dit standpunt is gebaseerd op het bestaande rendementsvoordeel van China ten opzichte van ontwikkelde markten en ons perspectief op de vooruitzichten voor de Renminbi. Op basis van reëel rendement bieden Chinese obligaties een positief, voor inflatie gecorrigeerd rendement.

Voor de lange termijn staan wij positief tegenover de Renminbi vanwege China's veerkrachtige groei in vergelijking met zowel opkomende (EM) als ontwikkelde markten. Deze visie wordt ondersteund door de verdere openstelling van de Chinese financiële markten en de steeds prominentere rol van de Renminbi als reservevaluta. Wij zijn van mening dat de onshore Chinese obligatiemarkt een relatief conservatieve blootstelling biedt aan de sterke positie op langere termijn. Desondanks is China, als een zich ontwikkelende markt, nog steeds onderhevig aan fluctuaties in het beleggerssentiment en volatiliteit op korte termijn.

Door de opname van Chinese staatsobligaties in meer Emerging Markets (EM)- en wereldwijde obligatie-indices, neemt de instroom snel toe. Op zichzelf staande allocaties aan Chinese obligaties worden ook steeds gebruikelijker omdat beleggers via diversificatie het rendement willen verhogen en volatiliteit willen beperken. Voor beleggers die hiervoor ETF’s willen gebruiken, is het belangrijk om te begrijpen hoe de indices zich van elkaar onderscheiden om blootstelling aan China in obligatieportefeuilles te integreren.”