Dalende dollar kan leiden tot een snellere normalisering van de economie

Paul Ehrlichman, Hoofd of Global Value, portefeuillebeheerder bij ClearBridge Investments, een dochterbedrijf van Legg Mason

Paulehrlichman
Paul Ehrlichman

 • Het uitblijven van steun voor een krachtige Amerikaanse dollar zou kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen voor buitenlandse houders van Amerikaans schatkistpapier.
 • De recente koersdaling van de dollar is ingezet vanuit overgewaardeerde niveaus en weerspiegelt de sterkere economische groei buiten de VS. Een aanhoudend zwakke Amerikaanse munt zou de wereldwijde groei van het bbp moeten ondersteunen.
 • Een zwakke dollar zou de 'grote ommekeer' op het vlak van inflatiecijfers, intrestvoeten en obligatierendementen moeten versnellen, een gunstig scenario voor cyclische en financiële aandelen.

  Voor het eerst in meer dan 25 jaar is een Amerikaanse minister van Financiën ervoor teruggedeinsd om een sterke Amerikaanse dollar (USD) publiek te promoten. De 'greenback' viel snel terug met ongeveer 2 % tijdens de twee dagen die erop volgden, terwijl de yen, de euro en het Britse pond sterker werden. De rendementen op Amerikaanse obligaties stegen ook met ongeveer 2 %, wat nog meer leed berokkende aan Chinese en Europese beleggers in Amerikaans schatkistpapier op tien jaar, dat nu voor het lopende jaar 5 % tot 6 % lager scoort in lokale valuta. Voor minister Mnuchin komt dit niet echt goed uit nu hij recordbedragen aan nieuw schuldpapier moet beginnen te verkopen zonder de hulp van de Federal Reserve (grafiek 1).

  De wereld weet nu dat de VS uit zijn op een zwakkere dollar, terwijl de regering Trump zich tegelijkertijd richt op beleidsinitiatieven die de groei bevorderen. Denk maar aan de onlangs aangenomen belastingverlagingen en het laten oplopen van het begrotingstekort.

  Grafiek 1: sterke stijging van de Amerikaanse schulduitgifte verwacht

  Overheidsschulden
  Bron: begrotingskantoor van het Congres.

  Voor ons is de kernvraag welke invloed dit groeiende besef over het valutabeleid heeft op onze overtuiging dat we in de komende jaren afstevenen op een 'grote ommekeer'. Nogmaals, we verwachten dat de wereldwijde inflatie en de nominale groei van het bbp sterker zullen groeien dan algemeen wordt aangenomen, waardoor de intrestvoeten en de rendementscurve op een normaal peil zullen komen. Wegens een geografisch uitdijende expansie zal de winstgroei buiten de VS tamelijk sterk blijven en we verwachten dat aandelen het beter zullen blijven doen dan obligaties. Dit zal leiden tot een verschuiving in het gedrag van de aandelenprijzen, die in het voordeel speelt van veel slabakkende investeringen, waaronder cyclische en financiële aandelen.

  Het spreekt voor zich dat mochten de onlangs aangekondigde Amerikaanse douaneheffingen op wasmachines en staal uitmonden in een bredere handelsoorlog, dit het huidige synchrone wereldwijde economische herstel zou ondermijnen. Bovendien kan een snelle verschuiving van relatieve valutawaarderingen mogelijk disruptieve reacties van centrale bankiers uitlokken en de prijsvolatiliteit van obligaties en aandelen doen toenemen. Tot nu toe was de reactie van de rest van de wereld kritisch maar gematigd. De meeste landen blijven pleiten voor een focus op hervormingen gericht op het openstellen van de markten en ze gaan competitieve devaluaties liever uit de weg.

  Het is ook belangrijk om op te merken dat de recente terugval van de Amerikaanse dollar startte vanuit overgewaardeerde niveaus en daarom eigenlijk gewoon de sterkere economische groei buiten de VS weerspiegelt. De euro, het pond noch de yen staan genoteerd tegen waarden die de economie schaden.

  Een dalende 'greenback' zal wellicht leiden tot een hogere wereldwijde nominale groei van het bbp door de toegenomen inflatie bij producten in dollar. Tegelijk zal dit een sterkere consumentenkoopkracht buiten de VS ondersteunen, vooral dan op de opkomende markten. De productie in de VS zal goedkoper worden, wat zou kunnen leiden tot meer kapitaalinvesteringen, een grotere vraag bij buitenlandse consumenten en meer invoer van Amerikaanse producten. Dit zal de wereldwijde wanverhoudingen wellicht temperen en een meer duurzame economische groei teweegbrengen. Beleggers in obligaties die meer compensaties voor de oplopende inflatie verlangen, zullen zorgen voor een steilere rendementscurve en de winst voor kredietverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen een boost geven.

  Ook al is het tempo waartegen de dollar de voorbije tijd zakt enigszins verontrustend, toch lijkt de impact ervan tot nu toe alleen maar de positieve trend in de richting van een hersteld evenwicht te versnellen. Toenemende spanningen op handelsgebied en een plotse stijging van de Amerikaanse intrestvoeten zouden disruptief kunnen blijken, maar we verwachten toch dat de 'grote ommekeer' zich zal doorzetten.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.