State Street SPDR ETFs: Waardeaandelen zijn terug en deze keer kan het blijvend zijn

Waardeaandelen zetten tot eind 2021 opnieuw een sterke rally neer, vergelijkbaar met de sterke rally van een jaar eerder. Beleggers vragen zich nu af hoe lang de huidige reflatietrend zal aanhouden. Om deze vraag te beantwoorden zegt Philippe Roset, Hoofd Noord Europa bij State Street SPDR ETFs, dat beleggers zich moeten richten op de belangrijkste katalysator die de beweging van dit jaar ten opzichte van een jaar geleden heeft veroorzaakt.

In tegenstelling tot bij de sterke rally van een jaar geleden heeft de Fed vastgesteld dat de economische data uitwijst dat de reflatie-trade in 2022 zal aanhouden en heeft zij een duidelijk plan aangekondigd om dit jaar een normalisering van het rentebeleid na te streven.

“De actie van de Fed zou waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen ten goede moeten komen, omdat hun waarderingen minder gevoelig zijn voor een hogere discount-rate op toekomstige kasstromen, die gepaard gaat met de stijging van de langetermijnrente. De laatste keer dat de Fed zich bezighield met een dergelijk plan van rentenormalisatie, in 2016, beleefden waardeaandelen een sterke stijging, zoals te zien is in de MSCI Value Exposure Select Index,” legt Roset uit.

“Wij denken dat het eerste kwartaal van 2022 beleggers een nieuwe kans biedt om te profiteren van een stijging in waardeaandelen. Wij denken ook dat er een kans bestaat dat deze waarde-focus het hele jaar aanhoudt, gezien de fundamentele verandering in het Fed-beleid die in 2022 wordt verwacht.

Wij willen beleggers waarschuwen dat deze handel waarschijnlijk niet zonder volaliteit zal verlopen en daarom raden wij beleggers aan om zich selectief te richten op de combinatie van de waarde- en kwaliteitsfactor, zoals in de Value Exposure Select Index”, zegt Roset.

Beleggen aandelen