DWS stelt marktverwachtingen iets bij

Het jaar is pas enkele weken oud, maar vermogensbeheerder DWS denk dat de Fed meer impact zal hebben op 2022 dan de omikronvariant. Obligaties krijgen het hierdoor zwaar, aandelen wat minder.

Het merendeel van de jaarverwachtingen wordt al in november gepubliceerd, dus het is niet vreemd dat de prognoses gedurende het jaar wat worden bijgesteld. Dat gaat met name op voor de verwachtingen voor de kapitaalmarkten.

DWS verwacht over de gehele linie nog steeds economische groei, zo blijkt uit de Grafiek van de Week. Voor China gaat de vermogensbeheerder ervan uit dat het bbp slechts met een voor het land matige 5,3% stijgt. De Europese economie klimt met een mooie 4,6% en laat daarmee de VS (4,0%) achter zich. De groei in de VS kan alleen worden bereikt met meer investeringen en een hogere staatsschuld. Bovendien zijn er in de VS nog steeds zo'n 3 miljoen mensen minder aan het werk dan vóór de coronacrisis.

Inflatie bnp

Maandenlang klampten de bestuurders van de Fed zich vast aan het standpunt dat de hogere inflatie in 2021 voornamelijk werd veroorzaakt door tijdelijke knelpunten in de toeleveringsketen. Maar uit de laatste notulen blijkt dat de Fed daar nu veel minder overtuigd van is en dat ze haar monetaire beleid niet meer hoofdzakelijk zal stoelen op de arbeidsmarktomstandigheden.

Het meer hawkish standpunt van de Fed drukt niet of nauwelijks op de door DWS geformuleerde groei- en inflatieverwachtingen. Op de kapitaalmarkten zal de ommezwaai wel voelbaar zijn. DWS stelde in haar outlook dat 2022 sowieso geen fijn jaar voor obligaties zal zijn, maar denkt nu dat die verwachting verder naar beneden moet worden bijgesteld. Ook voor goud waren de verwachtingen niet bijster goed en de vermogensbeheerder denkt nu dat dit jaar nog beroerder uitvalt. Hoewel edelmetalen doorgaans profiteren van inflatieangst, doen stijgende reële yields meer kwaad dan goed. Kijkend naar aandelen lijden met name groeiaandelen onder de snellere rentestappen.

Niet alle aandelen zullen last hebben van renteverhogingen. Financials profiteren immers van de stijgende rente. Als die hogere rente een weerspiegeling is van economische groei hebben cyclische bedrijven daar weer baat bij. De stijgende rente is niet alleen goed voor de aandelenmarkten omdat er dan sprake is van enige indekking tegen inflatie, maar ook omdat de centrale bank met haar beleid niet meer achter de feiten aanloopt. Dit verkleint het risico dat er later krachtiger moet worden ingegrepen. DWS houdt vast aan haar gestelde koersdoelen voor eind 2022, maar verwacht wel wat meer volatiliteit.