Schroders: Zwakke prestaties aandelen opkomende markten vooral op conto van China - regionale verschillen zijn groot

Aandelen uit opkomende markten stelden vorig jaar teleur, maar het is de moeite waard om onder de motorkap van het marktrendement te kijken om het volledige plaatje te zien. De onderlinge verschillen blijken opnieuw erg groot te zijn, schrijven de EM-specialisten van Schroders.

Wereldwijde aandelen boekten in 2021 voor het derde opeenvolgende jaar een robuust rendement. De MSCI World Index boekte een winst van bijna 22% in US dollar uitgedrukt. Maar niet aandelen uit opkomende markten (en Japan), de MSCI Emerging Markets Index daalde over dezelfde periode met meer dan -2%.

Deze cijfers verhullen echter wat er in werkelijkheid gebeurde in de 25 opkomende markten in de MSCI Emerging Markets Index. De rendementsspreiding bedroeg meer dan 83%, van een winst van 55% in Tsjechië tot een daling van -28% in Turkije. Van de 25 opkomende markten behaalden er 15 een positief rendement. De opkomende markten zijn een heterogene groep en inzicht in de verschillende marktdynamieken is daarom des te belangrijker.

De opkomende markten bevinden zich in een betere positie dan in 2013, toen de Amerikaanse Federal Reserve begon met het terugschroeven van haar kwantitatieve verruiming. Veel van de zwakte van de opkomende markten houdt nu verband met China en de strengere regelgeving, en is niet simpelweg een reactie op de stijgende obligatierente in de VS.

Regionale resultaten

Van de drie regio's behaalden Azië en Latijns-Amerika beide een negatief rendement van respectievelijk ongeveer -5% en -8%. Het meer energie-intensieve en cyclische opkomende Europa boekte daarentegen een rendement van 18%. Binnen de regio stegen alle markten, behalve Turkije. Opkomend Azië boekte een negatief jaarrendement, na twee jaar van winst.

Emerging markets beleggen

Sectorprestaties

Gezien het sterke herstel van de wereldwijde energieprijzen tot 2021, is het misschien geen verrassing dat energie de best presterende sector was met een rendement van bijna 22%. Nutsbedrijven (13,2%) en IT (10,4%) realiseerden ook dubbele cijfers in US-dollar, met industrials (8,6%) en financials (8,6%) niet ver daarachter. Aan de andere kant van de schaal daalden consumer discretionary, real estate en healthcare allemaal met -20% of meer. Communicatiediensten daalden met -9%, gevolgd door niet-duurzame consumentengoederen met -5%.

Small caps doen het beter

Terwijl aandelen met een grote kapitalisatie in opkomende markten in 2021 een uitdagend jaar kenden, was de uitkomst heel anders voor opkomende small cap-aandelen. De MSCI Emerging Market Large Cap Index daalde met -3,8%. De MSCI Emerging Markets Small Cap Index liet daarentegen een robuust rendement van 19,3% optekenen. Dit kwam door de sterke prestaties van India en Taiwan, die samen met Zuid-Korea de grootste indexlanden zijn. China eindigde negatief, maar heeft een kleiner aandeel in de totale index en drukte dus minder op het resultaat.

Waarom is dit van belang?

Het is belangrijk te benadrukken dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad zijn voor toekomstige resultaten. En dat is vooral belangrijk in opkomende markten, waar de index de afgelopen 30 jaar aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan, zowel wat landen, sectoren als aandelen betreft.

De analyse van Schroders is nuttig om de complexiteit van beleggen in opkomende markten te benadrukken. De belangrijkste cijfers verhullen vaak dat het om een reeks landen gaat met economieën in verschillende stadia van de economische cyclus, met verschillende economische structuren en met een verschillende samenstelling van de aandelenmarkten.

In de afgelopen 20 jaar heeft de diversiteit binnen de opkomende markten consequent geleid tot hoge rendementen op zowel land- als aandelenniveau. Dit is nog steeds het geval, dit biedt potentieel voor actieve beleggers in opkomende markten om waarde toe te voegen door middel van landenallocatie en aandelenselectie.