Allianz GI ziet breed Europees herstel

Europa zit klem tussen separatisme en hervormingen. In alle lidstaten van de eurozone is inmiddels sprake van een stabiel en breed gedragen economisch herstel. De Britse economie gaat weliswaar gebukt onder de Brexit, maar wel in mindere mate dan aanvankelijk werd gevreesd. De waardering van Europese aandelen kan als neutraal worden beschouwd. Vergeleken met de VS is minder herstel geboekt, maar wij achten een hoge enkelcijferige groei zeker mogelijk. Het positieve economische klimaat biedt nog steeds ruimte voor verbetering. In de kernlanden van de eurozone zorgen reflatie en de afbouw van het opkoopprogramma van de ECB voor een lichte stijging van de rente op staatsobligaties. De inflatieverwachtingen zijn gestegen en bieden niet langer steun. De risico-opslag op staatsobligaties uit de periferie van de eurozone kan nog iets verder dalen. De periferie profiteert van een robuuste macro-omgeving en van hoop op politieke hervormingen.

In de Verenigde Staten zijn de ontwrichtende veranderingen op de arbeidsmarkt het meest evident. De economie vertoont nog steeds kracht. Zolang de loonkosten de pan niet uit rijzen ziet de winstgroei er goed uit. De waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkt zijn aan de hoge kant. Dit duidt op een aanhoudende winstgroei. De belastingverlagingen zijn al grotendeels ingeprijsd.

De gewijzigde Amerikaanse beleidsmix – een strakker monetair beleid gecombineerd met een losser begrotingsbeleid - zal in de VS waarschijnlijk leiden tot een hoger effectief rendement op staatsobligaties. Op basis van onze waarderingsmodellen zijn Amerikaanse Treasuries veel te duur.

Japan gebruikt al jaren de geldpers om de staat te financieren. De centrale bank handhaaft een strikt renteplafond om de schuldenlast te kunnen afbouwen. Daarnaast probeert Japan de opdoemende demografische kliffen te omzeilen door steeds meer 65-plussers door te laten werken. Maar het is ook het land dat de afgelopen 20 jaar - ondanks de deflatie- per hoofd van de bevolking net zo hard groeide als de VS. De conjunctuurdynamiek is sterker dan verwacht en leidt tot een hogere werkgelegenheid. Ondertussen zien we geen enkel teken van aantrekkende inflatie. De groeivooruitzichten worden gedrukt omdat het bedrijfsleven de hand op de knip houdt. Buitenlandse beleggers dienen de yen goed in de gaten te houden. De munt blijft de belangrijkste richtinggevende factor voor de Japanse aandelenmarkt.

De Japanse obligatierente blijft naar verwachting stabiel, de centrale bank verhindert dat de obligatierente oploopt. China wordt een steeds belangrijke speler op het wereldwijde politieke toneel. De volksrepubliek pompt honderden miljarden dollars in projecten ter bevordering van de infrastructuur (spoorwegen, snelwegen & havens) en handelsovereenkomsten. Bovendien is China op weg de grootse e-commerce markt te worden. Zelfrijdende bussen zijn in het straatbeeld te vinden en durfinvesterdeers steken net zoveel geld in fintech en virtual reality als in de VS.

Hans-Jörg Naumer, hoofd van Capital Markets & Thematic Research van Allianz Global Investors, geeft zijn visie op de kapitaalmarkten van Europa, de VS, Japan en China: Europa zit klem tussen separatisme en hervormingen. In alle lidstaten van de eurozone is inmiddels sprake van een stabiel en breed gedragen economisch herstel. De Britse economie gaat weliswaar gebukt onder de Brexit, maar wel in mindere mate dan aanvankelijk werd gevreesd. De waardering van Europese aandelen kan als neutraal worden beschouwd. Vergeleken met de VS is minder herstel geboekt, maar wij achten een hoge enkelcijferige groei zeker mogelijk.

Het positieve economische klimaat biedt nog steeds ruimte voor verbetering. In de kernlanden van de eurozone zorgen reflatie en de afbouw van het opkoopprogramma van de ECB voor een lichte stijging van de rente op staatsobligaties. De inflatieverwachtingen zijn gestegen en bieden niet langer steun. De risico-opslag op staatsobligaties uit de periferie van de eurozone kan nog iets verder dalen. De periferie profiteert van een robuuste macro-omgeving en van hoop op politieke hervormingen.

In de Verenigde Staten zijn de ontwrichtende veranderingen op de arbeidsmarkt het meest evident. De economie vertoont nog steeds kracht. Zolang de loonkosten de pan niet uit rijzen ziet de winstgroei er goed uit. De waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkt zijn aan de hoge kant. Dit duidt op een aanhoudende winstgroei. De belastingverlagingen zijn al grotendeels ingeprijsd.

De gewijzigde Amerikaanse beleidsmix – een strakker monetair beleid gecombineerd met een losser begrotingsbeleid - zal in de VS waarschijnlijk leiden tot een hoger effectief rendement op staatsobligaties. Op basis van onze waarderingsmodellen zijn Amerikaanse Treasuries veel te duur.

Japan gebruikt al jaren de geldpers om de staat te financieren. De centrale bank handhaaft een strikt renteplafond om de schuldenlast te kunnen afbouwen. Daarnaast probeert Japan de opdoemende demografische kliffen te omzeilen door steeds meer 65-plussers door te laten werken. Maar het is ook het land dat de afgelopen 20 jaar - ondanks de deflatie- per hoofd van de bevolking net zo hard groeide als de VS. De conjunctuurdynamiek is sterker dan verwacht en leidt tot een hogere werkgelegenheid. Ondertussen zien we geen enkel teken van een aantrekkende inflatie. De groeivooruitzichten worden gedrukt omdat het bedrijfsleven de hand op de knip houdt. Buitenlandse beleggers dienen de yen goed in de gaten te houden. De munt blijft de belangrijkste richtinggevende factor voor de Japanse aandelenmarkt.

De Japanse obligatierente blijft naar verwachting stabiel, de centrale bank verhindert dat de obligatierente oploopt. China wordt een steeds belangrijke speler op het wereldwijde politieke toneel. De volksrepubliek pompt honderden miljarden dollars in projecten ter bevordering van de infrastructuur (spoorwegen, snelwegen & havens) en handelsovereenkomsten. Bovendien is China op weg de grootse e-commerce markt te worden. Zelfrijdende bussen zijn in het straatbeeld te vinden en durfinvesterdeers steken net zoveel geld in fintech en virtual reality als in de VS.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.