Flossbach von Storch versterkt focus op duurzaamheid

Flossbach von Storch zet alle beleggingsfondsen om in "artikel 8-fondsen“; ESG-research wordt uitgebreid

Flossbach von Storch versterkt zijn holistische duurzaamheidsbenadering en breidt zijn beleggingsproces uit met de belangrijkste duurzaamheidsfactoren, alsook met verdere groepsbrede uitsluitingen van bepaalde bedrijfsmodellen. Deze stap zal de bestaande ESG-strategie versterken en achtereenvolgens de analyseactiviteiten verdiepen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de uitstoot van broeikasgassen en aan de naleving van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, waaronder mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding.

"Duurzaamheid is altijd een onderdeel geweest van onze beleggingsfilosofie. Het behoud van het vermogen dat ons is toevertrouwd, het genereren van voldoende rendement - dit werkt alleen op de lange termijn als we, als onderdeel van het beleggingsproces, goed kijken naar de mate waarin bedrijven waarin we beleggen verantwoord handelen," zegt Dr Bert Flossbach, oprichter en CEO van Flossbach von Storch AG, moederbedrijf van Flossbach von Storch Invest S.A.. "Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen op lange termijn succesvol kunnen zijn als zij ernaar streven economische, ecologische en sociale aspecten met elkaar te verzoenen."

De implementatie zal gepaard gaan met een uitbreiding van het analistenteam met ESG-specialisten. "Ons beleggingsproces wordt gekenmerkt door interne fundamentele analyse. Wij blijven trouw aan dit uitgangspunt: wij besteden de verantwoorde omgang met duurzaamheidsfactoren niet uit, maar gaan er kritisch mee om en integreren de bevindingen als een belangrijk onderdeel in onze holistische bedrijfsanalyse," zegt Dr. Andreas Eickhoff, Partner en Hoofd van Equity Research.

De voor de gehele groep geldende uitsluitingen omvatten investeringen in ondernemingen die zich bezighouden met de productie en distributie van verboden wapens, bewapening en steenkool, en ook met de productie van tabak. Er worden ook uitsluitingen gemaakt voor bedrijven met ernstige schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en voor staatsemittenten die een onvoldoende scoren ten opzichte van de Freedom House Index.1

In het kader van de uitbreiding van het beleggingsbeleid zullen ook aanpassingen in de regelgeving worden doorgevoerd met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten uit hoofde van Verordening (EU) 2019/2088 (FRR): met ingang van 19 april 2022 zullen de Flossbach von Storch beleggingsfondsen worden geclassificeerd als een artikel 8-product. Voorts zal vanaf 2 augustus 2022 in het investeringsproces rekening worden gehouden met principiële negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren, of PAI's. Dit betekent dat alle beleggingsfondsen van de Flossbach von Storch Groep zullen voldoen aan de vereisten van MiFID II voor beleggingsadvies aan duurzaam georiënteerde beleggers.