Pimco: Globalisering verder in verdrukking door Oekraïne-oorlog

De oorlog in Oekraïne zal de deglobalisering verder versnellen waarbij vrije handel zal plaatsmaken voor ‘eerlijke handel’ en een hogere toeleveringszekerheid. Dat schrijft Gene Frieda, Global Strategist bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De eerste tekenen van deglobalisering dienden zich al jaren geleden aan. Strengere bankregulering na de wereldwijde financiële crisis leidde tot een inkrimping van de grensoverschrijdende kredietverlening en kapitaalstromen. De groei van de wereldhandel vertraagde, aangejaagd door strengere handels- en immigratieregelingen binnen Europa (Brexit) en tussen de VS en China. “De gevolgen van de pandemie en de oorlog in Oekraïne zullen de deglobalisering waarschijnlijk versnellen”, stelt Frieda.

Vrije handel op de achtergrond

De nasleep van de pandemie en de oorlog versterken volgens de Pimco-strateeg bovendien de polarisatie tussen landen en in landen zelf. “Door verstoringen van de toeleveringsketens vinden veel overheden dat een meer gegarandeerde handel een prominentere rol moet spelen bij de productie van goederen. De vrije handel is in feite op de achtergrond geraakt ten opzichte van eerlijke en een meer gegarandeerde handel.”

Opsplitsing handelsblokken

Mocht deglobalisering leiden tot een opsplitsing van de oostelijke en westelijke handelsblokken, dan gaat dat volgens de strateeg wel geleidelijk. “De integratie tussen Azië, Europa en Noord-Amerika is zo groot dat alle partijen zich wel twee keer zullen bedenken voor ze maatregelen nemen die een snelle ontkoppeling forceren.” Een waarschijnlijker scenario op de korte termijn is toenemende regionalisatie, waarbij binnen sommige regio's meer integratie plaatsvindt.

‘Geen diepe of langdurige recessie’

Op de korte termijn betekenen de problemen met toeleveringsketens volgens Frieda hogere inflatie, maar wel een ander soort inflatie dan men de laatste vijftig jaar zag. De aard van de reacties van de centrale banken op deze atypische combinatie van hogere inflatie en zwakkere groei zal bepalen of er recessies komen of niet. “Maar in beide gevallen verwachten wij geen diepe of langdurige recessie, aangezien de balansen van consumenten en bedrijven relatief gezond zijn”, stelt Frieda.