Commentaar van Wolfgang Bauer, fondsbeheerder bij het M&G Public Fixed Income Team, op de jongste monetaire beleidsbeslissing van de ECB

“De ECB probeert tijd te winnen. De toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne overschaduwt de stijgende inflatiedruk in Europa. Hoewel de ECB erkent dat de inflatie aanzienlijk is toegenomen en zich over veel sectoren heeft verspreid, heeft zij er daarom voor gekozen "optionaliteit, geleidelijkheid en flexibiliteit" te handhaven en de rente ongewijzigd te laten."

"Hoewel het begrijpelijk is dat Lagarde, gezien de huidige tegenwind voor de consumentenvraag en het ondernemersvertrouwen in Europa, terugschrok voor een assertievere koers naar normalisering van het monetaire beleid, is het voor de hand liggende risico natuurlijk dat de ECB verder achter de feiten aanloopt, waardoor zij later dit jaar misschien nog krachtdadiger zal moeten optreden als de inflatie blijft overheersen.”