UBS AM: Recessie wellicht enige manier om inflatie de kop in te drukken

Een recessie lijkt wel de enige manier om de sterk oplopende inflatie een halt toe te roepen, zegt Federico Kaune hoofd emerging markets fixed income bij UBS Asset Management. In het rapport ‘Bye Bye Globalization, Hello Stagflation’ legt hij uit wat dit voor obligaties uit opkomende markten betekent.

Terwijl de inflatie stijgt, daalt de economische activiteit. Dat geldt voor zowel de ontwikkelde markten als voor China, zegt Kaune. “De meest recente prognoses voor de reële bbp-groei bevestigen die trend. Enerzijds zorgen een krapper monetair beleid en een negatieve conjunctuurimpuls voor een lagere groei. Anderzijds doen nieuwe corona-uitbraken in China, aanhoudende aanbodschaarste en dalende besteedbare inkomens door de zeer hoge inflatie, de bestedingen dalen. Normaal gesproken hebben hoge olieprijzen eenzelfde effect op de wereldwijde consumptieve bestedingen, maar nu is het niet alleen de olieprijs die de hoogte in schiet, maar ook de voedselprijzen. Groeivooruitzichten worden ook beïnvloedt door de vertrouwensindexen en die staan in de eurozone en de VS op een laag peil.”

Volgens Kaune blijft ook de groei in opkomende markten dit jaar ondermaats. “De Chinese overheid lijkt de economie maar niet op de rails te krijgen, ondanks aanwijzingen dat leiders macro-economische stimuleringsmaatregelen aan het overwegen zijn. Ook specifieke maatregelen om de problemen in de vastgoed- en technologiesector de baas te worden, zitten in de pijplijn. Het wordt voor China heel erg lastig om zonder een echte beleidswijziging haar beoogde groeidoelstelling van 5,5% voor dit jaar te halen."

Kaune ziet dat andere opkomende economieën worstelen met economisch herstel nu een strakker monetair beleid is ingezet om de inflatie in toom te houden. “Het IMF heeft onlangs de groeiramingen voor de wereldeconomie wederom verlaagd wegens een strakker monetair beleid en minder begrotingsprikkels.”

Inflatie blijft het grootste risico voor economische groei, en dan met name de beleidsmaatregelen die nodig zijn om die onder controle te krijgen, zegt Kaune. “Dat geldt met name voor ontwikkelde markten. De monetaire beleidsrentes bevinden zich diep in de min en zouden in betrekkelijk korte tijd een grote inhaalslag moeten maken. Als we uitgaan van het verleden is een recessie wellicht de enige manier om de inflatie