DWS: Waar wacht de ECB nog op?

Een zwakkere groei en hogere inflatie liggen ook in juli in het vooruitzicht. Daarom verwacht Ulrike Kastens, econoom bij de Duitse vermogensbeheerder DWS, dat de ECB morgen haar opkoopprogramma stopzet en aankondigt in juli de belangrijkste rentetarieven te zullen verhogen. Dat zal dan voor het eerst zijn sinds 2011. "Meer rentestappen volgen en dat betekent dat uiterlijk aan het begin van de herfst het eind van het negatieve rentetijdperk is bereikt", aldus Kastens

Veel ECB-leden gaan ervan uit dat een normalisering van het monetair beleid genoeg moet zijn om de inflatie in toom te houden. Volgens Kastens zou dit overeen kunnen komen met een rente van zo’n 1,5%, wat door DWS bestempeld wordt als een neutraal percentage. “Of dit genoeg is, blijft in een klimaat van hogere inflatierisico’s natuurlijk de vraag. De Fed heeft ook al aangegeven een ’normaler’ monetair beleid te willen voeren. Wij denken echter dat er in de VS een restrictievere koers nodig is om de risico’s die gepaard gaan met hoge inflatie actief te bestrijden", stelt Kastens.