Zoom op fondsen: gezondheids- en biotechnologiefonds

Pictet biotech laboratory research pipette

De gezondheidszorg is een uitstekend domein om de portefeuille te diversifiëren, omdat dit segment doorgaans defensiever is dan de rest van de markt. Biotechnologie zit de afgelopen jaren echter in het slop. Biedt dit kansen?

Gedurende vele decennia leverde een belegging in een farmasectorfonds een uitstekend rendement op met een minimaal beursrisico. De meeste grote bedrijven werden vervolgens geconfronteerd met aflopende patenten op hun belangrijkste producten, terwijl nieuwe reuzen uit de biotechsector opstonden.

Diversificatie

Er bestaan echter geen echte 'farmafondsen' meer, maar eerder verschillende schakeringen op het thema gezondheid, waarbij generalistische fondsen vaak beleggen in uiteenlopende niches als leveranciers van labo-apparatuur, producenten van medische instrumenten, bedrijven die ziektekostenverzekeringen aanbieden en biotech.

Wanneer we naar de geografische regio's kijken, moeten we echter de samenstelling van de portefeuilles goed opvolgen. Terwijl de meeste biotechfondsen sterk blootgesteld zijn aan Amerikaanse bedrijven (meer dan 90% van het beheerde vermogen), volgen gezondheidsfondsen een heel andere benadering. Zo zal een fonds als R-co Thematic Silver Plus, dat zich richt op de vergrijzing van de bevolking, uiteraard sterk blootgesteld zijn de traditionele farmasector.

Geconcentreerde blootstelling

Want als een bevolking vergrijst, gebruikt ze natuurlijk meer geneesmiddelen. Maar dit fonds belegt geografisch gezien voor meer dan 90% in Europese bedrijven, hoewel de prestaties in lijn liggen met de andere fondsen in onze tabel.

Op portefeuilleniveau ten slotte hebben de gezondheidsfondsen doorgaans een erg geconcentreerde blootstelling, terwijl biotechfondsen meer gediversifieerd zijn, waarbij het risico dat aan elke positie verbonden is intrinsiek groter is. Het beste biotechfonds in deze categorie (aangeboden door Candriam) is ook het meest gediversifieerde met meer dan 90 lijnen in de portefeuille.

Leegloop

De laatste jaren zitten de prestaties van biotechfondsen eerder in het slop. Zoals Marco Minonne (beheerder van het Pictet-Biotech fonds) opmerkt, is het maandelijkse rendement in 14 van de laatste 16 maanden negatief geweest. "Grote farmabedrijven doen het meestal beter dan biotechspelers, omdat ze defensiever zouden zijn. Bovendien betalen deze aandelen ook aantrekkelijke dividenden uit, wat altijd een voordeel is in een omgeving met stijgende rentevoeten.”

Kleine biotechbedrijven kampen echter met dezelfde problemen als snelgroeiende technologiebedrijven die geen winst genereren, waarbij beleggers de voorkeur geven aan defensieve strategieën die beleggen in financieel sterkere bedrijven. "Niet-winstgevende bedrijven zijn bijzonder hard getroffen door de verkrapping van het monetaire klimaat.”

Te veel financiering

Hij wijst er ook op dat het klimaat na de uitbraak van COVID-19 uiterst competitief was geworden, met aanzienlijke financieringsbronnen die riskantere klinische proeven mogelijk maakten, beursintroducties van bedrijven die nog niet matuur genoeg waren, en klinische programma's die in dezelfde therapeutische klassen waren gepositioneerd.

"Hoe meer bedrijven dezelfde mensen proberen aan te werven om klinische proeven voor dezelfde aandoeningen uit te voeren, hoe minder streng zij waarschijnlijk zullen zijn in de toelatingscriteria voor patiënten; en hoe groter dus het risico dat zich tijdens de proeffase problemen voordoen.” Marco Minonne merkt op dat de klinische resultaten in de afgelopen zestien maanden eerder verslechterd zijn.

Fusies en onderzoek

"Die periode van gemakkelijke financiering is nu echt voorbij, en wij denken dat bedrijven dankzij deze omstandigheden programma's moeten kunnen voorleggen die kwalitatief beter zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien," zegt Lydia Haueter (beheerder van het Pictet-Biotech fonds). Zij verwacht dat de hemel zal opklaren voor biotechaandelen. "De FDA zal minder in beslag genomen worden door alle klinische proeven in verband met COVID-19, met naar verwachting kortere deadlines. Wij verwachten ook een hervatting van fusies en overnames in een klimaat waarin veel bedrijven met financieringsproblemen zullen worden geconfronteerd.”

Een recordaantal biotechbedrijven noteert momenteel onder hun cashniveau, en zij hebben gemiddeld genoeg cash om anderhalf jaar verder te kunnen, terwijl de vertragingen bij de FDA nog steeds tot zes maanden kunnen oplopen. Er is dus weinig manoeuvreerruimte. De farmabedrijven van hun kant zitten op historisch grote cashreserves, terwijl ze worden geconfronteerd met een grote golf van generische producten, met een omzetverlies van 150 miljard dollar tussen 2025 en 2030. "Zij zullen steeds meer onder druk komen te staan om innovatieve producten aan hun pijplijn toe te voegen," besluit Marco Minonne.