Grafiek Fidelity: Verwachtingen rond stijgende inputkosten beginnen af te zwakken

De analisten van Fidelity International zien voorzichtige signalen dat de kostendruk bij bedrijven kan afnemen, zo blijkt uit de laatste interne rondvraag van de vermogensbeheerder. Dat zou goed nieuws zijn voor heel wat economieën die sinds anderhalf jaar alsmaar stijgende prijzen kennen, en waar de kostenbasis nu veel hoger is dan vóór de pandemie. Het zou de centrale banken ook wat speelruimte geven bij het aanpassen van hun beleid.

Maar zelfs als de inflatiedruk afneemt, blijft stagflatie een realistisch vooruitzicht, gezien de zwakke mondiale groeivooruitzichten, aldus Fidelity. Bovendien blijkt uit de rondvraag dat de verwachtingen omtrent de loonkosten trager afnemen dan de niet-arbeidskosten, waardoor het risico van stijgende loondruk toeneemt.

Arbeidskosten en overige kosten