Schroders: Moeten obligatiebeleggers stijgende rente vrezen?

Stijgende rentetarieven en verkrapping van het monetaire beleid staan wereldwijd op de agenda. De FED en de Bank of England verhogen stapsgewijs de rente, de ECB en Bank of Japan bouwen hun QE-programma’s af. Veel beleggers verwachten daarom dat de rente op staatsobligaties zal stijgen en, vanwege de inverse relatie tussen rente en prijs (als de rente stijgt, daalt de prijs), de obligatieprijzen gaan dalen. De nervositeit onder beleggers in vastrentende waarden, inclusief bedrijfsobligaties, neemt daardoor toe. Maar volgens Clement Yong, strateeg bij Schroders , is deze vrees overdreven.

Stress niet nodig

Tot credit of bedrijfsobligaties rekent Schroders zowel investment grade obligaties (uitgegeven door kredietwaardige bedrijven), high yield obligaties (uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven en daarom meer rendement en inkomen bieden) en obligaties uit opkomende markten. Uit onderzoek van Schroders bleek al dat een stijgende rente historisch gezien niet automatisch ernstige gevolgen heeft voor inkomen-genererende activa, inclusief credit.

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek dat keek naar periodes van stijgende rente tussen 1970 en begin 2017 en de invloed daarvan op de rendementen, zijn:

 • Inkomen-genererende activa leverden positieve rendementen tijdens stijgende rente, met uitzondering van staats- en bedrijfsobligaties.
 • Staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties presteerden veel slechter als de obligatierente steeg dan wanneer hij daalde.
 • Veel andere activa in de op inkomen gerichte portefeuilles, hielden juist goed stand. Sommige activa presteerden zelfs beter in tijden van stijgende rente.

  Deze conclusies kunnen beleggers enigszins geruststellen. De rente stijgt doorgaans als gevolg van een sterkere economische groei. Activa die gevoelig zijn voor economische groei kunnen dan juist beter presteren. Yong wijst specifiek op high yield debt. Als de fundamentals van bedrijven verbeteren, stijgen de bedrijfswinsten en daarmee hun kredietwaardigheid. Dat verleent steun aan hun bedrijfsobligaties.

  Tips voor de obligatiebelegger tijdens rentestress

  De prestaties van activa blijken dus te variëren. De meeste rendementen zijn zelfs positief tijdens stijgende rente. Dat onderstreept het belang van een goede asset allocatie. Daarnaast wijst Yong erop dat beleggers niet moeten vergeten waarom zij blootstelling aan credit hebben. Als het enkel is voor rendement, dan kan het nodig zijn om de blootstelling te reduceren in tijden van stijgende rente. Als inkomen ook een doelstelling is, dan is er geen reden om in paniek te raken.

  Het beleggen in obligaties vereist een een gepaste beleggingshorizon. Geduld hebben en kalm blijven als de rente stijgt, maken hiervan deel uit.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.