BBP-groei: Is de Amerikaanse economie al in een recessie?

De bbp-groei in het eerste kwartaal van 2022 was -1,6% en in het tweede kwartaal dreigt ze onder de 0% te blijven, waardoor de VS het risico loopt van een technische recessie. Hoewel de hoge inflatie en de snelle verkrapping door de Fed negatieve factoren blijven, wijzen de totale bestedingen, de arbeidsmarkt, de activiteitsindicatoren en de rendementscurve niet op een recessie in 2022.

De Amerikaanse economie begint te sputteren. De “nowcast” van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voor de bbp-groei in het tweede kwartaal is -1,0%, waardoor de economie het gevaar loopt van een technische recessie.1 Hoewel de economie merkbaar verslechtert, is het onwaarschijnlijk dat het National Bureau of Economic Research (NBER) een recessie zal uitroepen voor begin 2022, aangezien:

• De arbeidsmarkt krap blijft, met twee vacatures per werkloze;
• Consumenten nog altijd besteden, zij het in een lager tempo;
• De indexen van het ISM (Institute for Supply Management) dalen, maar nog steeds binnen het expansiegebied blijven;
• Een omkering van de 3m-10j-rendementscurve, die al sinds de jaren 70 aan elke recessie voorafgaat, zich nog niet heeft voorgedaan.

Desondanks blijft er tegenwind die de economische activiteit afremt. Hoge voedsel- en energieprijzen zullen blijven inhakken op de budgetten van huishoudens, terwijl bedrijven die worstelen met het doorberekenen van hogere inputkosten aan steeds prijsgevoeligere consumenten, hun winstmarges onder druk kunnen zien komen. Bovendien zal de Fed, nu de hoge inflatie hardnekkig aanhoudt en haar piek nog niet heeft bereikt, sneller en harder de teugels moeten aanhalen, waardoor de barsten in de economie aanzienlijk zullen verergeren.

Een recessie in 2022 is onwaarschijnlijk. Maar de verslechterende achtergrondsituatie, in combinatie met agressievere verkrapping door de Fed, bedreigt ongetwijfeld de Amerikaanse economie en het investeringsklimaat. Met de storm in aantocht, moeten beleggers hun portefeuilles heroriënteren en richten op stabiliteit en hoge kwaliteit.