'Nederland in top drie verwachte faillissementen'

De algemene steunregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is op 30 juni geëindigd*. Dankzij deze steun (van in totaal maar liefst 8 miljard euro) zijn meer dan 151.000 bedrijven de afgelopen jaren financieel overeind gebleven. Uit contact met onze achterban en recent onderzoek blijkt echter dat het aantal faillissementen fors zal toenemen nu de TVL wegvalt. Wereldwijd staat Nederland zelfs in de top drie van verwachte faillissementen.

24 procent meer faillissementen

MKB Servicedesk vangt dagelijks geluiden op dat ondernemers in zwaar weer zitten. Het wegvallen van de overheidssteun is voor velen de spreekwoordelijke druppel. Ze zijn er financieel nog niet klaar voor. Onderzoek van een van onze partners ( Allianz Trade) laat zien dat er dit jaar in Nederland zo’n 2.250 bedrijven failliet zullen gaan. Dat is een toename van 24 procent ten opzichte van 2021.

Wereldwijde toename

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat we ook wereldwijd een toename kunnen verwachten in het aantal faillissementen: 10 procent in 2022 en 14 procent in 2023. Overigens, Nederland staat in de top drie van de landen die het zwaarst getroffen worden.

TVL te vroeg gestopt?

De overheid heeft in crisistijd een investering van zo’n 8 miljard gedaan in het voortbestaan van bedrijven. Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn, wordt van bedrijven verwacht dat ze weer op eigen benen kunnen staan. Veel ondernemers zijn nog niet zo ver. Een beetje extra steun zal veel bedrijven wellicht helpen het toch te redden.