Vanguard: Obligatiebeleggers staan voor moeilijke puzzel

De hogere inflatie en stijgende rentes hebben de obligatiemarkten dit jaar al zwaar getroffen. Toch kunnen de vastrentende waarden snel een keerpunt bereiken nu de markten steeds meer rekening houden met een recessie. Beleggers kunnen obligaties opnieuw als 'superhelden' gaan zien, vooral omdat de mondiale groei vertraagt, aldus Kunal Mehta, hoofd van het fixed income specialist team van Vanguard, in zijn artikel The conundrum facing fixed income investors today.

Belangrijkste punten:

- Hogere inflatie en stijgende rentevoeten hebben de obligatiemarkten dit jaar hard getroffen.
- Keerpunt voor obligaties van hoge kwaliteit is echter nabij: de aanhoudend hoge inflatie en de rentestijgingen zijn in de obligatiekoersen verrekend.
- Obligaties blijven een belangrijke rol spelen in evenwichtige portefeuilles, zowel om risico’s te diversifiëren als om de volatiliteit te dempen.

Groei versus inflatie: het debat dat niemand wilde

Aan de ene kant hebben de lockdowns na de crisis, de explosief gestegen olie- en gasprijzen en het conflict in Oekraïne de inflatie hoger gestuwd. Aan de andere kant heeft de economische groei klappen gekregen: de Wereldbank verlaagde de mondiale groeiverwachtingen voor 2022 aanzienlijk, van 4,1% in januari tot 2,9% in juni. In dit klimaat proberen de centrale banken hun beleid te normaliseren, maar het evenwicht tussen groei en inflatie blijkt een zeer grote uitdaging en de navigatie tussen beide zal van cruciaal belang zijn om een ‘harde landing’ te voorkomen.

Wat heeft de obligatiemarkten dit jaar beïnvloed?

Begin 2022 verwachtten de obligatiemarkten een beperkte stijging van de rentes en een afbouw van de liquiditeit, zoals de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in november 2021 had aangekondigd. Maar de obligatiemarkten reageren niet zozeer op 'verwachte' veranderingen, maar wel op 'onverwachte' gebeurtenissen.

De obligatierentes zijn dit jaar daarom vooral gestegen omwille van de hogere dan verwachte inflatie, de hogere dan verwachte energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Het monetaire beleid in de westerse landen heeft zich daarop snel moeten aanpassen. Dit is in juni duidelijk gebleken toen de centrale banken - onder aanvoering van de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) - hun beleid aanzienlijk hebben bijgesteld.

Kredietveerkracht

De fundamentals van bedrijven zijn dit jaar veerkrachtig gebleven ondanks de uitdagende macro-economische achtergrond. De spreads zijn toegenomen maar voor investment grade-obligaties zijn de spreads tot dusver slechts met 10 basispunten gestegen. Dat is minder dan verwacht en wijst erop dat obligaties van hoge kwaliteit in zekere mate bestand zijn tegen de schokken die de markt heeft ondergaan.

Is er een recessie op komst?

De groei vertraagt en de prognoses zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van een groot aantal factoren. Onderstaande grafiek toont hoe de marktverwachting voor een recessie in de VS sinds het begin van het jaar is toegenomen. Toch denkt Vanguard dat de VS, China en Europa dit jaar waarschijnlijk een recessie zullen vermijden.