eToro: 94% van de Nederlandse beleggers houdt aandelen vast of koopt de dip

 • Slechts 6% van de Nederlandse particuliere beleggers bouwde posities af in het afgelopen kwartaal, 70% behield de posities en 24% kocht de dip
 • Nederlandse beleggers herschikken hun portefeuilles en vergroten hun blootstelling aan cryptocurrencies (16%), grondstoffen (12%), Nederlandse aandelen (11%) en buitenlandse aandelen (10%)
 • 63% is van plan hetzelfde bedrag te beleggen in de aankomende drie maanden en 23% verwacht meer te investeren
 • Nederlandse beleggers zien kansen in langetermijnthema’s zoals schone technologie (27%), cybersecurity (21%) en vergrijzing (20%)

  7 juli 2022: Nederlandse particuliere beleggers blijven belegd ondanks koersdalingen en recessieangst, waarbij 94% hun aandelen vasthoudt of de dip koopt. Dit blijkt uit eToro’s recente Retail Investor Beat (RIB) onderzoek, een driemaandelijks onderzoek afgenomen onder 10.000 particuliere beleggers wereldwijd, waarvan 500 Nederlandse respondenten.

  6% van de Nederlandse beleggers besloot posities af te bouwen als gevolg van de recente koersdalingen, terwijl 70% hun posities behield en 24% de dip kocht. Onder particuliere beleggers wereldwijd zien we dezelfde trend: 8% bouwde af, 64% behield posities en 28% kocht de dip.

  Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist Nederland: “Ondanks een spervuur aan tegenvallers op de wereldwijde financiële markten kijken Nederlandse particuliere beleggers voorbij de kortetermijnvolatiliteit en zien zij in deze koersdalingen kansen om hun portefeuilles voor de lange termijn te versterken.

  Veel particuliere beleggers ervaren zo’n terugval op de markten voor het eerst. Risico inschatten, emoties beheersen en de focus houden op langetermijndoelen zijn dingen waar zelfs de meest ervaren beleggers mee worstelen. Het onderzoek van eToro laat zien dat particuliere beleggers veerkrachtig zijn, hun doel voor ogen houden en dat ze gespreide portefeuilles opbouwen om de huidige storm te doorstaan. Omdat bullmarkten uiteindelijk zijn gebouwd op bearmarkten en bijna vier keer langer duren, doen beleggers er goed aan om vast te houden aan de ingezette koers." Hoewel Nederlandse particuliere beleggers hun aandelen vasthouden, hebben ze in reactie op de marktvolatiliteit wel hun portefeuilles herzien en werden posities uitgebouwd in crypto (16%), grondstoffen (12%), Nederlandse aandelen (11%), buitenlandse aandelen (10%), alternatieven (7%), Nederlandse obligaties (7%), cash (7%) en buitenlandse obligaties (7%).[1] Als we kijken naar sectoren, dan zien we onder Nederlandse particuliere beleggers een toename in technologie (15%), energie (15%) materialen (10%), vastgoed (10%) en financiële diensten (10%).

  Het vertrouwen in de eigen beleggingen is flink gedaald. 64% van de particuliere beleggers geeft aan vertrouwen te hebben in hun portefeuille. In het eerste kwartaal dit jaar was dit nog 89% en in Q4 van 2021 zelfs 92% (ten opzichte van 94% in Q3 en 95% in Q2).

  Uit het onderzoek blijkt verder dat inflatie door Nederlandse particuliere beleggers wordt gezien als het grootste externe risico voor hun portefeuille in de komende drie maanden. 48% geeft aan zich zorgen te maken over inflatie (ten opzichte van 38% in Q1 2022). Ook geven respondenten aan dat ze internationale conflicten (44% ten opzichte van 58% in Q1), de stand van de wereldeconomie (39% ten opzichte van 42%) en stijgende rentes (27% ten opzichte van 18%) als risico zien in de komende drie maanden.

  Ondanks deze risico’s geeft 63% aan dat ze hetzelfde bedrag zullen blijven beleggen in de komende drie maanden. 23% verwacht meer te gaan investeren. 32% van de Nederlandse beleggers ziet de beste koopkansen in de technologiesector in de komende drie maanden, gevolgd door energie (31%), vastgoed (20%), nutsvoorzieningen (17%), financiële diensten (16%), materialen (15%), industriële bedrijven (14%), gezondheid (13%), basisconsumptiegoederen (10%), telecommunicatie (9%) en discretionaire consumptiegoederen (8%). Verder zien Nederlandse beleggers kansen in langetermijnthema’s zoals schone technologie (27%), cybersecurity (21%) en vergrijzing (20%).

  “Hoewel energie en vastgoed twee van de kleinere sectoren zijn in Nederland, hebben ze historisch gezien goed gefunctioneerd als inflatiehedge en blijven ze bovenaan de watchlist van particuliere beleggers staan. Ervaren of onervaren, particuliere beleggers zijn meer gaan inleggen op verschillende defensieve sectoren en lijken niet van plan een stap terug te doen,” zegt Jean-Paul van Oudheusden.