Optimix: Kans op ‘opluchtingsrally' neemt toe als inflatiedruk geleidelijk afneemt later dit jaar

De inflatoire druk kan later dit jaar iets afnemen, verwachten de vermogensbeheerders van Optimix. Voor de centrale banken zal dat dan aanleiding zijn om minder hard op de monetaire rem te trappen. Timing is een van de lastigste facetten van het beleggingsvak, meestal lopen de markten vooruit op het monetaire beleid. Nu het sentiment in de eerste jaarhelft zo is verslechterd, neemt de kans op een ‘opluchtingsrally’ toe, menen de vermogensbeheerders van Optimix.

Doorgewinterde beleggers weten dat beleggen een zaak van lange adem is. Goldman Sachs bracht dit mooi in kaart. Zij keken naar de rendementen op de Amerikaanse S&P 500 Index in de periode 1969-2021. Als een belegger op een willekeurige dag in- en uitstapte, leverde dat in 54% van de gevallen een positief rendement op. Door de beleggingshorizon te verlengen, nam die kans zelfs toe. In de afbeelding hieronder is te zien dat een lange adem loont. Tussen 1969 en 2021 was er geen enkele periode van 15 jaar waarin een belegging in de Amerikaanse S&P 500 Index een negatief rendement opleverde. Dat geeft beleggers in deze onzekere tijden moed!

Afbeelding: Kans op positief rendementsij verschillende beleggingshorizon (S&P 500 index, 1969-2021).

Rendementen s p 500 index

Want goede moed kunnen beleggers wel gebruiken, aangezien de geopolitieke en economische onzekerheid voorlopig niet zal afnemen. Centrale banken zijn vastbesloten de inflatie de kop in te drukken. Het is dus nog niet gedaan met de renteverhogingen en de balansafbouw. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs in een verklaring voor het Amerikaanse Congres toe dat het restrictieve monetaire beleid weleens tot een recessie kan leiden. Deze recessieangst zal de financiële markten voorlopig nog wel even in haar greep houden, verwachten de vermogensbeheerders van Optimix.

Ondernemingen en consumenten hebben vooralsnog redelijk wat vet op de botten. De hogere financieringslasten en de hogere prijzen voor goederen en diensten kunnen voorlopig nog wel opgebracht worden. Optimix verwacht wel, net zoals Powell, dat later dit jaar de kans op een verdere groeivertraging toeneemt. Met de ruim toegenomen aanvangsrendementen op staatsobligaties, biedt deze beleggingscategorie dan mogelijk wel weer bescherming in onzekere tijden. Nadat de vermogensbeheerders van Optimix in de eerste jaarhelft al een Amerikaanse staatslening toevoegden, zullen zij de komende maanden waarschijnlijk dus geleidelijk meer vastrentende waarden in hun portefeuilles opnemen.