Europese banken: gezonde balansen

Door François Lavier, Head of Subordinated Financial Debt strategies, Lazard Frères Gestion

Ondanks een minder gunstig economisch klimaat (monetaire verkrapping, einde van de overheidssteun in verband met de gezondheidscrisis) blijven de gegevens over de bankkredieten in de eurozone verbeteren. Het niveau van de " niet-presterende leningen" (Non-Performing Loans - NPL's), die drie maanden of langer uitstaan, blijft dalen. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2022, die begin juli door de Europese Bankautoriteit (EBA) zijn gepubliceerd, laten een gemiddeld NPL-percentage zien van slechts 1,9% bij banken in de eurozone. Zeven jaar geleden bedroeg dit percentage nog 6%.

De daling van de NPL-ratio weerspiegelt de opschoning van de balansen van de banksector. Deze inspanning zette in het eerste kwartaal van 2022 door, ondanks het einde van de moratoria en een situatie die al werd gekenmerkt door de terugkeer van de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de vertragende groei. Meer in het algemeen lijken de banken goed voorbereid op een mogelijke inzinking van de economie, dankzij de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren om hun balansen op te schonen en goed gekapitaliseerd te zijn.

Ondanks deze soliditeit hebben de Europese banken hun risicopremie op de obligatiemarkten sinds het begin van het jaar aanzienlijk zien stijgen. In het segment van de in euro luidende financiële achtergestelde schulden bieden AT1-effecten, bedoeld voor beleggers die in staat zijn hun risico's in te schatten, momenteel een rendement van gemiddeld1 meer dan 9% per jaar. In het minder riskante Tier 2-segment lenen de veiligste investment grade banken zelf tegen tarieven van bijna 5%2 . Naar onze mening kunnen dergelijke rendementen van goed gekapitaliseerde instellingen aantrekkelijk zijn voor gekwalificeerde beleggers met een langetermijnperspectief.