Schroders Institutional Investor Study 2022: Focus op impactbeleggen neemt verder toe nu beleggers nieuwe beleggingskansen in de energietransitie zien

Impactbeleggen wordt inmiddels als één van de pijlers van duurzaam beleggen gezien, naast integratie en positieve screening, zo blijkt uit de Schroders Institutional Investor Study (IIS) 2022.

Dit toonaangevende jaarlijkse onderzoek, dat voor het eerst in 2017 werd gehouden, is een belangrijke graadmeter voor het sentiment onder institutionele beleggers overal ter wereld. Dit jaar deden er 770 beleggers met een belegd vermogen van 27,5 biljoen USD aan mee.

Bij bijna de helft van hen (48%) is impactbeleggen de meest gebruikte vorm van duurzaam beleggen, een flinke toename vergeleken met vorig jaar (38%) en 2020 (34%). Ook volledige ESG-integratie in het beleggingsproces werd vaker als eerste genoemd, waarmee het dit jaar nog sterker als voorkeursaanpak uit de bus kwam.

Esg beleggen 2022

Verder blijkt dat de vraag naar beleggingsoplossingen die de energietransitie ondersteunen, toeneemt. Ruim de helft (59%) verklaarde dat nieuwe beleggingskansen die bijdragen aan de energietransitie, hen zouden aansporen om meer duurzaam te beleggen. Dit gevoel leeft bijzonder sterk in het VK en Zuidoost-Azië, waar respectievelijk 68% en 62% van de beleggers behoefte had aan meer op de transitie gerichte oplossingen.

Groen beleggen 2022

V: Wat zou u aansporen om meer in duurzame beleggingen te beleggen?

Zorgen over het rendement van duurzame beleggingen

Tegelijkertijd zijn ook de zorgen over het rendement van duurzaam beleggen de afgelopen 12 maanden toegenomen: 53% noemde dit een probleem, tegen 38% een jaar geleden. Dit is opvallend, omdat de twijfels over het rendement tot nog toe elk jaar minder werden, en is waarschijnlijk het gevolg van het onzekere marktklimaat. Vooral in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika maakten beleggers zich hier veel zorgen over. Ook het gebrek aan transparantie en informatie werd aangewezen als belangrijke belemmering om duurzaam te beleggen.

Engagement blijft voor beleggers overal ter wereld een belangrijk aspect. 59% vond concreet bewijs van resultaten in de echte wereld de belangrijkse drijfveer voor actief aandeelhouderschap in welke vorm dan ook. Daarbij vond bijna twee derde (64%) governance-kwesties (zoals de transparantie van het stemproces en aandeelhoudersresoluties) het belangrijkste dialoogthema. De andere twee dialoogprioriteiten waren mensenrechten en het klimaat.

Bemoedigend is dat bijna vier op de tien beleggers beloofd heeft in 2050 netto-nul te hebben bereikt. Europese beleggers lopen hierin voorop, gevolgd door die in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika. Een derde van de Noord-Amerikaanse beleggers doet nog onderzoek naar de transitie maar heeft zich nog niet vastgelegd op concrete doelen.

Groen beleggen netto nul

Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment bij Schroders:

"De resultaten van de Schroders IIS van dit jaar spreken boekdelen: steeds meer institutionele beleggers willen impact maken en deze kunnen meten en sturen. Duidelijk is echter ook dat er spanning is tussen duurzaam beleggen en rendementsdoelen, zodat een weloverwogen aanpak, gebaseerd op gedegen beleggingservaring, geboden is.

Het onderzoek toont aan dat de focus op impact toeneemt, en Schroders zet enorm veel tijd, middelen en deskundigheid in voor de ontwikkeling van robuuste, effectieve oplossingen om daaraan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld oplossingen die, naast allerlei maatschappelijke en milieudoelen, tot doel hebben de energietransitie te ondersteunen, wat voor beleggers opmerkelijk genoeg een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende tijd is.

De overkoepelende focus van beleggers op resultaten in de echte wereld, die uit het onderzoek bleek, komt ook tot uiting in het belang dat ze hechten aan engagement. In de Engagement Blueprint die Schroders dit jaar heeft gepubliceerd, zetten we uiteen wat onze ambities op het gebied van actief aandeelhouderschap zijn en hoe we met bedrijven willen samenwerken om vooruitgang te ondersteunen en stimuleren. Hiermee stelt Schroders nieuwe normen voor de beleggingssector."

Beleggingsvooruitzichten

In het algemeen zijn de rendementsverwachtingen van beleggers voor de komende vijf jaar lager dan vorig jaar, door een combinatie van ernstige zorgen over de gevolgen van de oplopende inflatie en rentes, de toenemende geopolitieke onzekerheid en de vrees voor een wereldwijde economische vertraging.

Zorgen groen beleggen

V: Waarover maakt u zich het meeste zorgen?

Ondanks de somberder vooruitzichten blijkt uit het onderzoek echter dat het vertrouwen van beleggers dat ze hun rendementsdoelen halen, stabiel blijft – waarschijnlijk doordat hun verwachtingen lager liggen.

Ook interessant is dat beleggers zich aanzienlijk minder zorgen maken over pandemieën dan de afgelopen twee jaar.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer en Co-Head of Investment van Schroders, merkt op:

"De markten worden meegezogen in de stroom van zorgen over rentestijgingen en recessierisico's. Uit het onderzoek blijkt dat beleggers hun allocaties naar aandelen hebben verlaagd; Schroders heeft dat zelf ook gedaan. Om te bepalen welke posities rond die defensieve kernpositie in aandelen moeten worden ingenomen, is een visie nodig op de vraag wat het belangrijkste is: renterisico's of groeirisico’s?

Als het om gevolgen voor het portefeuillerendement gaat, is er in het algemeen een aantal onderwerpen dat steeds sterker op de radar van beleggers staat: de oplopende inflatie en rente, monetaire beleidsverkrapping, wereldwijde conflicten en de dreiging van een wereldwijde recessie. Dit zijn stuk voor stuk factoren waarmee ook Schroders als actieve beheerder zo goed mogelijk rekening probeert te houden in het belang van zijn wereldwijde cliëntèle.

De conclusie van het team is dat het zich moet blijven richten op de gevolgen van de rentestijgingen, omdat de traditionele inflatiemodellen kwetsbaar zijn voor aanbodproblemen die worden veroorzaakt door allerlei factoren die we niet eerder zagen: de bestedingspatronen na de pandemie, de lockdowns in China en de oorlog tussen Rusland en China. Daardoor zullen de centrale banken zich voor alles op normalisatie van het beleid focussen."