UBS AM: Obligatiebeleggers mogen optimistisch zijn

Na een lange periode van soepel monetair beleid hebben de belangrijkste centrale banken de teugels flink aangetrokken. Samen met de zorgen rond geopolitieke spanningen heeft dit geleid tot scherpe rentestijgingen over de hele yieldcurve en een verhoging van de risicopremies. Volgens Tony Appiah, fixed income specialist bij UBS Asset Management, zijn er toch drie redenen tot optimisme voor obligatiebeleggers.

Op de lange termijn is yield de meest stabiele en betrouwbare component

“De afgelopen twintig jaar is yield (inkomsten) de dominante motor geweest achter het totale rendement in obligatieportefeuilles. Voor bepaalde beleggingscategorieën, zoals high yield en opkomende markten, was het rendement op de koers op de lange termijn negatief, maar was de totale performance positief en zeer sterk, wat de kracht van yield in obligatieportefeuilles aantoont. Ondanks die grote rol van yield voor het totale rendement, draagt het slechts in geringe mate bij aan de volatiliteit van dat totale rendement. Dit is een goede reden voor beleggers om optimistisch te zijn over de recente rentestijgingen.”

Hogere break-evens werken als ‘schokdempers’

“In het algemeen geldt: hoe hoger de yield, hoe groter de renteverhogingen moeten zijn om tot een negatief totaalrendement te komen (d.w.z. dat de renteverhogingen de positieve bijdrage van inkomsten tenietdoen). Neem bijvoorbeeld de Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index. Eind 2021 had deze proxy voor conservatieve vastrentende beleggingen slechts een stijging van 38 basispunten op de obligatierente nodig om een negatief rendement te genereren. Nu vereist dezelfde benchmark een stijging van bijna 127 basispunten om het hogere rendementsvoordeel uit te wissen.”

Beleggers moeten geen onnodig kredietrisico meer aanvaarden

“Tijdens de periode van ultralage rentes op staatsobligaties en steile rentecurves werden beleggers in obligaties van ontwikkelde markten geconfronteerd met een nogal moeilijke afweging: hogere rendementen genereren door langer op de curve uit te komen en meer renterisico te nemen, of minder kwaliteitsvolle obligaties kopen en opgezadeld worden met een hoger kredietrisico. In de Bloomberg Multiverse Index was global high yield sinds eind 2021 de enige belangrijke vastrentende beleggingscategorie in ontwikkelde markten die een rendement van 2% of hoger bood. Vandaag biedt elke belangrijke vastrentende beleggingsklasse gemiddeld een rendement van 2% of meer. Beleggers hebben nu dus de mogelijkheid om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen met een aantrekkelijk inkomstenniveau.”