Schroders: Wat betekent de Europese gascrisis voor beleggers?

Europa wordt geconfronteerd met hoge gasprijzen en potentiële tekorten naarmate Rusland de gaskraan steeds meer dichtdraait. Diverse beleggingsexperts van Schroders geven aan wat dit volgens hen betekent voor bedrijven, de energietransitie en de economie van de eurozone. Zij verwachten dat de gasprijzen structureel hoger komen te liggen maar dat de impact van het gastekort per land zal verschillen. Duidelijk is wel dat de hernieuwbare energiesector profiteert van de huidige ontwikkelingen. De noodzaak om de CO2-uitstoot te beperken en de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen, gaan hand in hand. Bovendien zijn hernieuwbare energie-projecten veel sneller op te starten dan kerncentrales.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de precaire situatie op de gasmarkt in Europa een belangrijk aandachtspunt. Al snel werden sancties tegen Russische olie ingevoerd. Gas is echter een lastiger verhaal. Veel grote Europese economieën zijn afhankelijk van aardgas uit Rusland en de verminderde aanvoer maakt het moeilijker om de gasopslagplaatsen te vullen.

Gasprijzen europa

Wat is het effect op de gasprijzen?

Europa staat voor een periode van 18-24 maanden met zeer hoge gas- en elektriciteitsprijzen, voorspelt Mark Lacey, Head of Global Resource Equities. De prijzen zullen hoger liggen dan die in Azië of de VS. Hoge prijzen kunnen op twee manieren worden aangepakt: door de vraag terug te dringen of door het aanbod te vergroten.

De Europese landen nemen maatregelen om vooral de vraagzijde aan te pakken, ziet Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist. De EU-lidstaten hebben onlangs ingestemd met een vrijwillige vermindering van 15% van het gasverbruik, maar dit zou verplicht kunnen worden als het aanbod verstoord blijft. Hij verwacht dat verdere prijsstijgingen de energie- en algemene inflatie in de tweede helft van dit jaar hoog zullen houden, waardoor de koopkracht van de huishoudens zal afnemen.

De hoge prijzen kunnen op zich al voor een daling van de vraag zorgen, merkt Mark Lacey op. De vraag naar gas in Europa zal in 2022 waarschijnlijk met ongeveer 10% dalen. Zelfs bij lagere prijzen is het onwaarschijnlijk dat de vraag in 2023 aanzienlijk zal groeien gezien het risico van een recessie.

Impact in Europa verschilt per land

De afhankelijkheid van Russisch gas is sterk verschillend per lidstaat. Volgens Irene Lauro, econoom, importeert de EU 90% van haar gasverbruik. Rusland nam in 2021 ongeveer 45% van die import voor zijn rekening. Oostenrijk en Polen importeerden in 2021 meer dan 80% van het gas uit Rusland, Duitsland meer dan 50%, terwijl voor Frankrijk en Spanje het aandeel minder dan 8% was. Sommige landen hebben alternatieve opties, het VK en Spanje beschikken bijvoorbeeld over een aanzienlijke LNG-capaciteit. De infrastructuur om het LNG naar de centrale delen van Europa te brengen waar het het dringendst nodig is, is echter niet altijd voorhanden. Hernieuwbare energie kan een deel van het antwoord op het gastekort zijn. De afhankelijkheid van Frankrijk en Nederland van Russisch gas is relatief laag, en in die landen is een aanzienlijk potentieel voor hernieuwbare energiebronnen om Russisch gas te verdringen.

Gasprijzen duur

Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven op korte termijn?

Duitsland is de omvangrijkste economie die het grootste risico loopt op een tekort aan gas. De Duitse regering heeft een driestappenplan voor rantsoenering waarbij de gaslevering aan de industrie zou kunnen worden beperkt om de beschikbaarheid voor huishoudens en ziekenhuizen veilig te stellen. In een dergelijk scenario zouden energie-intensieve sectoren zoals metaalproductie en chemie op korte termijn het zwaarst getroffen worden. Volgens Arianna Fox, Europese aandelen analist, kunnen sommige chemiebedrijven aantrekkelijke beleggingen zijn, vooral als het 'worst case scenario' van een afsluiting van Russisch gas niet doorgaat.

Het is inderdaad mogelijk dat Rusland niet zo ver gaat om de gaskraan helemaal dicht te draaien. Mark Lacey denkt eerder aan een verminderde gaslevering. Een stopzetting zou betekenen dat Rusland al zijn politieke en economische invloed op Europa verliest. Bovendien hebben de gederfde inkomsten uit de gasverkoop een aanzienlijke impact op de exportinkomsten van het land.

Mogelijke recessie vormt een ander risico

De hoge gasprijzen zijn slechts een van de vele factoren die op de economische activiteit kunnen drukken. Azad Zangana blijft een redelijke groei verwachten voor de zuidelijke EU-lidstaten. Het lijkt erop dat de noordelijke lidstaten bijzonder kwetsbaar zijn in de komende twee tot drie kwartalen. De mogelijkheid van een recessie beperkt de opties van bedrijven. Doorgaans proberen zij hun winst te beschermen door de prijzen te verhogen. Maar dat is volgens Arianna Fox moeilijk voor bijvoorbeeld chemiebedrijven omdat de vraag wel eens zou kunnen dalen.

Wanneer dalen de gasprijzen?

De vraag naar gas is niet alleen hoog in Europa, maar overal ter wereld. Landen schakelen over op aardgas als tussenstap om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit betekent dat Europa momenteel concurreert op LNG met India en China, waarbij LNG gaat naar degenen die de hoogste prijzen betalen.

Een ander probleem is dat er de komende twee jaar maar een beperkt nieuw LNG-aanbod op de markt komt. De belangrijkste reden hiervoor zijn onderinvesteringen en uitstel van projecten, constateert Mark Lacey. Dit is grotendeels te wijten aan de pandemie, alsook aan de voorheen lage gasprijzen.

Het duurt nog zo’n twee jaar tot Europa een aantal alternatieve opties voor de levering van gas krijgt. Dan zal er sprake zijn van nieuwe groeiende aanvoer uit de VS en Qatar. Maar zelfs als er nieuwe LNG-leveringen beschikbaar komen, is het onwaarschijnlijk dat de gasprijzen zullen dalen tot hun vroegere niveau. Lacey gaat uit van een hoger basisniveau. Dit kan langetermijngevolgen hebben voor energie-intensieve sectoren zoals de chemische industrie. Zij zouden dan nog steeds te maken krijgen met hogere kosten dan zij tot nu toe gewend waren, wat hun winstgevendheid kan beïnvloeden. Dat kan volgens Arianna Fox weer een structurele verschuiving veroorzaken in het concurrentievermogen van Europese chemiebedrijven. Mogelijk proberen die hun productie dan te verplaatsen naar landen waar de kosten van gas goedkoper zijn.

Waar zijn de winnaars van gascrisis te vinden?

Een duidelijke winnaar op korte termijn zijn de Amerikaanse gasproducenten. De hogere gasprijzen maken het economisch rendabeler om Amerikaans gas te winnen. Ongeveer tweederde van de totale Amerikaanse gasvoorraden bevinden zich in Texas, Pennsylvania, West Virginia en Oklahoma. Al deze markten zijn gunstig gelegen om gas naar Europa te exporteren tegen een aantrekkelijke prijs, stelt Mark Lacey. Amerikaanse gasbedrijven worden daardoor aantrekkelijker voor beleggers.

Gasreserves per land

Op middellange tot lange termijn zal een duidelijke winnaar van de gascrisis waarschijnlijk de sector van de hernieuwbare energie zijn. De noodzaak om schadelijke emissies en de afhankelijkheid van Rusland te beperken, gaan hand in hand. Projecten voor hernieuwbare energie zijn misschien geen onmiddellijke oplossing voor het probleem, maar ze zijn wel veel sneller op te starten dan bijvoorbeeld een kerncentrale. Hogere stroomprijzen leiden ook tot hogere langetermijncontractprijzen voor stroom, wat betekent dat het investeringsrendement van dergelijke projecten nu aantrekkelijker lijkt. Het "RePowerEU"-plan moet uiteindelijk de prijzen doen dalen en de EU meer zelfvoorzienend maken op het gebied van energieopwekking.

Overheden nemen maatregelen om kwetsbare huishoudens te beschermen tegen stijgende energieprijzen. Maar dat kan ook nadelen hebben. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt indirect gestimuleerd en de vereiste omschakeling naar schonere technologieën wordt op de lange termijn nog duurder, stelt Irene Lauro.