AXA IM rekent op renteverhoging ECB met 75 basispunten

De Franse vermogensbeheerder AXA IM verwacht dat de ECB aankomende donderdag de rente met 75 basispunten verhoogd.

Bij gebrek aan een duidelijke ‘forward guidance’, kunnen afzonderlijke variabelen grote verschillen maken voor monetaire beleidsbeslissingen. Zo leverde de data van vorige week uiteenlopende signalen op voor de ECB, vertelt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group in zijn jongste Macrocast.

Zo zou de verdere toename van de kerninflatie afgelopen maand de ECB ervan overtuigd kunnen hebben de rente met 75 basispunten te verhogen - het nieuwe basisscenario van de Franse vermogensbeheerder. Daarmee zou de ECB dicht bij de gevleugelde uitspraak ‘Ripping the band aid off’ blijven en wordt de beleidsrente sneller naar neutraal niveau gebracht.

Moëc: “Het is duidelijk dat in Frankfurt een recessie niet louter als een neveneffect van de noodzakelijke monetaire verkrapping mag worden gezien, maar als de enige oplossing om de doelstelling te halen.”

Er is echter nog een ander uitleg mogelijk, geeft Moëc aan. Aangezien het monetaire beleid met vertraging werkt, ligt de nadruk misschien niet zozeer op het onmiddellijke effect van de verkrapping, maar veeleer op het signaal dat daarvan uitgaat voor de inflatieverwachtingen.

“Het is niet zozeer de bedoeling dat het monetaire beleid in de komende maanden een recessie veroorzaakt - dit zou meer van toepassing zijn op een economie die duidelijk oververhit is, zoals de VS - maar eerder dat het niet probeert een recessie af te zwakken die zal worden uitgelokt door grotendeels krachten van buitenaf - de explosie van de gasprijzen – om de inflatieverwachtingen op lange termijn verankerd te houden.”

De boodschap aan de prijszetters - werkgevers en vakbonden in het bijzonder - is dat de ECB, afgezien van de huidige economische vertraging, niet zal aarzelen om de vraag op middellange termijn te beperken indien een versnelling van de lonen de huidige schok doet omslaan in een hardnekkig nieuw regime.