Nuveen verkiest US high yield boven Amerikaanse aandelen

Voor obligatiemarkten was het tot zover een rampjaar met uitzonderlijk slechte rendementen. De Bloomberg U.S. Aggregate Index lijdt momenteel sinds de oprichting in 1976 het grootse verlies op jaarbasis. Toch is er volgens Saira Malik, chief investment officer en Brian Nick, chief investment strategist bij vermogensbeheerder Nuveen, een obligatiesegment dat onterecht in het verdomhoekje zit. “Onze visie op high yield komt niet overeen met de consensus, de spreads kunnen ten opzichte van de huidige niveaus ook nog toenemen, maar aandelen zijn kwetsbaarder.”

Sommige beleggers zijn harder getroffen dan anderen. “Vooral beleggers die tegen hun pensioen aanzitten hebben vaak topzware obligatieportefeuilles. Maar, zegt Malik, uit het verleden blijkt dat de rendementen op obligaties na slechte jaren altijd weer op indrukwekkende wijze opveren. Zo realiseerde de U.S. Aggregate Index in 1994 een verlies van -2,5% - destijds het slechtste resultaat ooit – maar het jaar erop ging de boeken in als het beste jaar. “Nu verwachten we in 2023 absoluut geen wonderen, maar er zullen zich wel kansen aandienen.”

Vastrentende waarden worden vaak tijdens deflatieschokken gebruikt als buffer tegen de volatiliteit op aandelenmarkten. “De huidige rendements- en spreadniveaus van obligaties gelden als lichtpuntjes die beleggers zeker niet mogen negeren; high yield en leveraged loans leveren respectievelijk 9,50% en 10,87% op. Aangezien de volatiliteit op korte termijn waarschijnlijk toeneemt, zijn deze rendementen een buffer tegen eventuele negatieve koersontwikkelingen als gevolg van ruimere spreads.”

Het is voor deze beleggingscategorieën ook een goed instapmoment, vinden Malik en Nick. “In vergelijking met Amerikaanse aandelen is high yield in de VS momenteel goedkoop. Beleggers kunnen in aanloop naar krappere spreads een mooi rendement ontvangen bij grotere spreads. Onze mantra is: geduld betaalt zich uit."

Volgens de experts van Nuveen blijft de rol van obligaties in kernportefeuilles in ieder geval overeind. “Ze zorgen tijdens groeischokken, waarbij het nominale bbp onder de trend daalt, vaak voor reële rendementen. Risicobeleggingen daarentegen, hebben de neiging om in dergelijke omstandigheden juist te gaan wankelen. Wij verwachten dat deze relatie zal blijven bestaan als de inflatie in 2023 begint af te nemen.”