Volgens Fidelity zullen deze drie thema’s het laatste kwartaal van 2022 domineren

Met verkrappende financiële condities, een steeds sterkere dollar, een Europese energiecrisis en een zwakkere Chinese economie lijkt een harde landing in het laatste kwartaal van 2022 steeds waarschijnlijker. In haar outlook voor het vierde kwartaal geeft vermogensbeheerder Fidelity International aan waar beleggers de komende maanden moeten op letten, en waar er eventueel enige lichtpunten te vinden zijn.

Salman Ahmed, Global Head of Macro bij Strategic Asset Allocation, begint met de drie thema’s die de komende maanden een belangrijke rol zullen spelen.

1. Landen we zacht of hard? Of storten we neer?

“De hoop dat de Fed binnenkort haar koers van monetaire verstrakking zou bijstellen, is helemaal verdwenen. Tijdens twee opeenvolgende vergaderingen verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten en sinds Jackson Hole eind augustus heeft ze een consistent strenge toon aangeslagen.”

“De Amerikaanse centrale bank lijkt vastbesloten de inflatie onder controle te krijgen, ook al gaat dit ten koste van de vraagzijde. Toch blijken de economische gegevens in de VS relatief veerkrachtig. De arbeidsmarkt is nog steeds gezond en de inflatie blijft hoog. Onze indicatoren van de verwachte economische activiteit verbeterden in augustus en de Amerikaanse dollar blijft sterker worden. Wij hebben onze verwachtingen voor een harde landing in de VS daarom opgeschoven naar medio 2023.”

“De recessie in Europa lijkt daarentegen dichterbij te komen. De regio wordt geconfronteerd met een ernstige energiecrisis die volgens ons een negatieve groei van 4 tot 5% kan opleveren voor het bbp van de eurozone. De hoge gasprijzen en de dreigende uitputting van de gasvoorraad zuigen de consumptie naar zich toe en belemmeren de industrie. De ECB heeft de rente verhoogd tot 0,75%, maar gezien de verslechterende vooruitzichten wordt de kans op verdere verstrakking snel kleiner.”

2. China – alle ogen op het partijcongres

“Terwijl Europa en Amerika worstelen met een recessie, gaat het Chinese beleid een hele andere kant op. China blijft het beleid versoepelen terwijl de meeste ontwikkelde markten het beleid verkrappen, en Beijing heeft nog ruimte om verder te gaan. Toch zijn er deze winter nog verschillende uitdagingen en het economisch herstel na de lockdowns is geen onverdeeld succes. De economische activiteit is verbeterd, maar de terugkerende lockdowns en een vastgoedsector in overgang hebben een deuk geslagen in de Chinese economie.”

“In reactie daarop zijn er extra fiscale en monetaire steunmaatregelen genomen, wat het vooruitzicht voor het vierde kwartaal verbetert. Wij verwachten ook dat de Chinese winsten zullen verbeteren, nu bedrijven beginnen te profiteren van het herstel na de crisis en de lagere grondstoffenprijzen.”

“Over het verdere economisch beleid komen we meer te weten op het 20e partijcongres. Dit kan wel eens als katalysator dienen voor een progressiever groeibeleid. Omdat de verwachtingen voor het congres nu nog gematigd zijn, kan enig positief nieuws al een impuls geven.”

3. Van monetaire naar fiscale steun

“Europa staat voor een moeilijke winter. Veel hangt nu af van de manier waarop regeringen, elk met hun eigen binnenlandse uitdagingen, zullen proberen om huishoudens en bedrijven te steunen tijdens een winter met sterk verhoogde gasprijzen. Het risico van een te groot begrotingstekort in een klimaat van hoge inflatie en rente is onderstreept door het VK, waar recente radicale beleidswijzigingen hebben geleid tot een ineenstorting van het Britse pond en een sterke stijging van de rente op obligaties, waardoor de BoE moest ingrijpen. De ECB probeert ondertussen het monetaire beleid te normaliseren, ondanks de vrijwel zekere recessie in Europa.”

“Tegelijkertijd zijn er redenen om niet te pessimistisch te zijn. Regeringen zullen waarschijnlijk hun steun aan de huishoudens verhogen, waarvan vele nog een potje spaargeld hebben om uit te putten (hoewel dat snel slinkt). Het vertrouwen in de regio zit misschien op een dieptepunt, maar de detailhandel houdt voorlopig stand en de werkloosheid blijft laag, hoewel een verslechtering in het verschiet ligt.”

Implicaties voor beleggers

De kernvisie van Fidelity International op beleggingen blijft defensief. In een omgeving waar aantrekkelijke beleggingsopties schaars lijken, kunnen er in Azië niettemin kansen met betere verwachtingen voor 2023 worden gevonden.

Taosha Wang, Portfolio Manager, Multi Asset bij Fidelity International, licht toe: “In een aantal opzichten zal Azië deze winter een ander pad bewandelen. De belangrijkste economieën van de Aziatische regio zijn tot op zekere hoogte geïsoleerd van de moeilijkheden waarmee Europa wordt geconfronteerd, met minder inflatoire tegenwind. Dit betekent meer ruimte voor een op groei gericht beleid in de regio. In vele andere delen van de wereld dwingt de hoge inflatie de centrale banken net om het beleid aan te scherpen.”

“Bovendien kan het 20e partijcongres in China voor meer beleidszekerheid zorgen richting 2023 en meer assertiviteit bij het nemen van steunmaatregelen. China heeft zijn vastgoedbeleid al versoepeld als reactie op de zwakke huizenmarkt. Dat gezegd zijnde, blijft enige voorzichtigheid geboden gezien de overblijfselen van het covidbeleid in China, de volatiliteit van de munt door de sterke dollar en de onzekerheden in verband met de rentecurvecontrole van de Bank of Japan (BoJ). Maar over het geheel genomen worden wij positiever over Azië.”

“Algemeen genomen blijven we defensief. Nu een strakker monetair beleid nodig is om de inflatie te bestrijden, verwachten wij een verdere verzwakking van risicovolle activa. Nu de groei vertraagt en de reële rente stijgt, zijn wij conservatief gepositioneerd met een overweging in cash. Binnen de aandelensector geven wij de voorkeur aan Amerikaanse aandelen boven Europese, omdat de economische vooruitzichten voor Europa negatief zijn door de energieprijzen. Toch blijven wij op zoek naar thematische beleggingsmogelijkheden die de schommelingen in de economische cycli kunnen weerstaan. Hernieuwbare energie is een interessant voorbeeld waar wij een thema van duurzame groei op lange termijn zien kruisen met de vraag op korte termijn als gevolg van de aanhoudende energiecrisis.”