UBS AM: Dollar blijft stijgen zolang dat geen probleem vormt voor de Amerikaanse economie

Rusland heeft het oorlogsgeweld in Oekraïne laten escaleren met alle gevolgen voor de gastoevoer van dien. De vooruitzichten voor Europa zijn daardoor deze winter somber. En ook de Chinese beleidsondersteuning biedt geen soelaas voor de wankele wereldeconomie, zegt Evan Brown, hoofdstrateeg bij UBS Asset Management. Hij analyseert in zijn Macro Monthly drie vragen die beleggers momenteel bezighouden.

Volgens Brown staan deze kwesties en de gevolgen ervan voortdurend op de radar van beleggers, maar ze dienen ook de gevolgen van de onrust op de Britse obligatiemarkt, de almaar stijgende Amerikaanse dollar en de sombere bedrijfswinstvooruitzichten scherp in het vizier houden.

Heeft de interventie op de obligatiemarkt in het VK bredere implicaties?

Ja, zegt Brown. “Wereldwijd zijn beleidsmakers door de stijgende rente steeds meer op hun hoede voor het afbrokkelen van de financiële stabiliteit. Het risico dat beleggers lopen op staatsobligaties is meer te overzien. In China, Japan, de Europese Unie, Zuid-Korea en India grijpen centrale banken en overheden in op de valutamarkten of de obligatiemarkten of hebben instrumenten klaarstaan om dat te doen. Centrale banken zijn bereid om terug te slaan als koersen bewegen op een manier die zij als buitensporig of contraproductief bestempelen.”

Kan de Amerikaanse dollar nog verder stijgen?

Ook hier is het antwoord volgens Brown ja. “De Amerikaanse dollar geldt sowieso als duur en ook uitschieters zijn er altijd geweest. Het beleid van de Fed jaagt de dollar verder aan, zeker zolang het restrictievere beleid voortduurt en de inflatie niet beteugeld is.” Volgens Brown hoeven de financiële markten nog niet te rekenen op een ommezwaai in het gevoerde Fed-beleid en zijn er ook nog geen tekenen van een zwakker wordende arbeidsmarkt. “De verkrapping leidt tot een wereldeconomisch domino-effect; de Amerikaanse arbeidsmarkt valt waarschijnlijk als laatste om. De VS is relatief beter bestand tegen tegenwind omdat een kleiner deel van het bbp uit de bestedingen aan goederen komt. Europa daarentegen, is veel meer blootgesteld aan de energiecrisis en de woningmarkten zijn gevoeliger voor rentebewegingen dan in de VS. Daarnaast is China niet bereid gebleken om de economische activiteiten weer echt op te starten.

En hoe zit het met de winstverwachtingen?

Brown is somber: “In tegenstelling tot het huidige klimaat waarin we verkeren, pakten de groei- of de inflatiecijfers de afgelopen jaren verrassend goed uit voor bedrijven, waardoor omzet en winst een extra impuls kregen. Het sombere sentiment zorgt deze winter voor een opwaartse druk op risicovolle beleggingen, ten minste, mits de winstcijfers beter zijn dan nu wordt verwacht. Op termijn hebben de macro-economische omstandigheden de overhand. Dalende inkoopmanagersindexen, de sterke dollar en dalende grondstoffenprijzen lijken eerder te duiden op verder dalende winstverwachtingen. Wij denken dat, tenzij er een wijziging van het begrotingsbeleid in aantocht is of dat er een geopolitieke omslag komt waardoor kan worden aangenomen dat de vooruitzichten snel zullen verbeteren, de neerwaartse druk op risicovolle beleggingen blijft gelden.”

Gespreid beleggen