Inflatie, de kleverige kauwgom onder je schoen

Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier

In de Verenigde Staten bleek de inflatie in september opnieuw hoger dan verwacht. De kerninflatie – exclusief energie en voeding – kwam op jaarbasis uit op 6,6%, het hoogste cijfer sinds 1982.

Van heel wat goederen begint de prijs wel te dalen doordat de knelpunten die sinds de coronacrisis de toevoerketens verstoorden stilaan verdwijnen, maar in de dienstensector is er nog steeds een grote – en toenemende – opwaartse prijsdruk. Alle componenten van de index werden zowel op maand- als op jaarbasis duurder.

De Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) ziet zich daardoor genoodzaakt het monetaire beleid verder te verkrappen, want tussen de factoren die de prijzen opdrijven zijn er grote verschillen in inertie. Sommige prijzen zijn bijzonder volatiel. Dat is een van de redenen waarom de kerninflatie – hét kompas van de Fed – energie en voeding buiten beschouwing laat. Andere zijn daarentegen 'stroperiger'. Als die beginnen te stijgen, kan het maanden duren voor de trend weer keert.

Huisvesting is daar een goed voorbeeld van. Er duiken tekenen op dat de vastgoedmarkt begint af te koelen. De afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld minder bouwprojecten gestart en minder nieuwe woningen verkocht doordat de hypotheekrente de hoogte in geschoten is – sinds begin dit jaar is de referentierente op dertig jaar al verdubbeld tot meer dan 7%. Voor huizenkopers wil dat zeggen dat ze op hun lening nu meer kosten betalen dan het bedrag dat ze ontlenen. Toch stijgen de huurprijzen en de geraamde huisvestingskosten voor eigenaars verder: alleen al in september met 0,8%. Huisvesting vormt ook in de Verenigde Staten de belangrijkste uitgave van de huishoudens en neemt gemiddeld een hap van 40% uit het huishoudbudget. Daarmee is het de meest in het oog springende uitgave in het totaalplaatje. Huisvestingskosten hebben dan ook het potentieel om een loon-prijsspiraal in gang te zetten: als de koopkracht afkalft, eisen werknemers hogere lonen en stappen ze sneller over naar een beter betaalde baan, wat de prijzen opnieuw hoger stuwt.

De beste methode om inflatie te bestrijden is – net zoals die om kleverige kauwgom van een schoenzool te verwijderen – een bruuske afkoeling, in dit geval van de economie. Dat werkt beter dan kleine stapjes. Als de Fed de inflatie doortastend wil aanpakken, moet ze wellicht het risico nemen dat ze de groei om zeep helpt en misschien zelfs een recessie veroorzaakt.