Hoogrentende obligaties: zijn we er al?

Door Bernard Lalière, Head of Credit bij DPAM

Beleggers in 'high yield' of hoogrentende obligaties staan vandaag voor de vraag: "Zijn we er al?", "Is het tijd om te kopen?"

Een jaar geleden begonnen de kredietspreads op zowel de 'investment grade'- als de hoogrentende markten wijder te worden. Op 17 september 2021 bedroeg de Bloomberg Barclays Corporate Average spread 83 basispunten, terwijl de Bloomberg Barclays High Yield non-financials spread op 269 basispunten stond. Wat op het eerste gezicht een te late correctie in een krappe markt leek, blijkt nu een serieuze correctie te zijn met spreads die meer dan dubbel zo wijd zijn als hun krapste niveau van september 2021.

Zijn we er al, met spreads op Europese investment grade van 221 basispunten en spreads op high yield van 606 basispunten?

Risico's

Beleggen in krediet is niet zonder risico's.

Het wanbetalingsrisico is het eerste waar je aan denkt wanneer je het over bedrijfsobligaties hebt. Als wij ons voor die analyse concentreren op de markt die op dat vlak het meest risicogevoelig is, met andere woorden het highyield-segment, kunnen wij het momenteel verwachte wanbetalingspercentage nauwkeurig schatten. Uitgaand van een terugvorderingspercentage van 40% verwacht de markt vandaag 36,77% wanbetalingen voor de komende vijf jaar. Tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel kende Europese high yield de slechtste tijd voor wanbetalingen ooit. In die periode bedroeg het cumulatieve wanbetalingspercentage 30%. Als je uitgaat van een normale recessie, bedraagt het wanbetalingspercentage echter zowat 15%.

Naast het wanbetalingsrisico bestaan er andere risico's, zoals het risico op een verlaging van de kredietrating en het liquiditeitsrisico, die een extra vergoeding voor de beleggers rechtvaardigen. Dat kunnen we de marktrisicopremie noemen. De afgelopen twintig jaar bedroeg deze marktrisicopremie gemiddeld bijna 290 basispunten op de hoogrentende markt. Stel dat de markt volgend jaar een wanbetalingsgraad van 2,5% kent, dan bedraagt de huidige buffer 429 basispunten.

Beleggen is een reis door een onzekere wereld, maar de belegger kan niet eeuwig aan de zijlijn blijven staan. In een onzekere omgeving is voorzichtigheid echter geboden. Het juiste evenwicht vinden tussen risico en rendement is nog nooit zo brandend actueel geweest als nu.

Dit jaar hebben belangrijke veranderingen in de rentevoeten geleid tot een gestegen volatiliteit van de obligaties. Sinds een jaar is de eindkoers naar boven bijgesteld. In de VS ligt de eindkoers momenteel op 4,5%, 3 maanden geleden was dat nog 1% lager. Zijn we er al?

Highyield-strategieën met een korte duration

Tot de minder volatiele beleggingsstrategieën behoren de kortlopende. De combinatie van een korte duration en een behoorlijke carry maakt van highyield-strategieën met een korte duration een aantrekkelijke oplossing om een optimaal evenwicht te vinden tussen risico en rendement. Deze activaklasse is altijd minder volatiel geweest dan traditionele highyield-strategieën, gezien de lagere duration en de betere kwaliteit van het onderliggende krediet.

In Europa is het risico op een recessie reëel, en daarom zullen de wanbetalingspercentages onvermijdelijk stijgen. In tegenstelling tot wat velen denken, zal het gros van de wanbetalers niet te vinden zijn bij de emittenten die binnenkort overgaan tot herfinanciering. Op de hoogrentende markten vinden de meeste wanbetalingen plaats in de eerste drie jaar na de uitgifte van de schuld en is het onvermogen om de coupons te betalen de belangrijkste oorzaak van wanbetaling, niet het herfinancieringsrisico. Nieuw uitgegeven schuld is nu net het segment waarop die strategie niet mikt. Door te focussen op obligaties met een resterende looptijd van maximaal vier jaar en waarvan de uitgiftedatum al enkele jaren achter de rug ligt, is het risico op wanbetalingen beduidend lager.