Een korte blik op de kapitaalmarkten: Amerikaanse dollar vs. Renminbi: Een reden tot bezorgdheid, maar geen paniek - Seema Shah, Principal AM

De aanhoudende stijging van de Amerikaanse dollar baart de Chinese beleidsmakers opnieuw zorgen omdat wanordelijke muntbewegingen het economisch herstel kunnen doen ontsporen en de kapitaalvlucht kunnen aanwakkeren. Niettemin zouden de veerkracht van de renminbi tegenover de belangrijkste handelspartners, de sterke handelsstromen en het robuuste deviezeninstrumentarium van de Chinese centrale bank China moeten helpen de huidige valutazwakte te weerstaan totdat de dollar piekt.

De agressieve Federal Reserve (Fed) stuwt de Amerikaanse dollar naar een recordhoogte in 20 jaar en beperkt het vermogen van andere centrale banken wereldwijd om hun economieën effectief te stabiliseren.

China is geen uitzondering. Nu de People’s Bank of China (PBoC) het monetaire beleid soepel probeert te houden, is het renteverschil tussen de VS en China stevig omgeslagen in het voordeel van de greenback. Het aanhoudende restrictieve COVID-beleid van China heeft ook het vertrouwen aanzienlijk geschaad, waardoor de relatieve aantrekkelijkheid van de renminbi nog verder is afgenomen, wat heeft bijgedragen tot een waardevermindering van 6% ten opzichte van de Amerikaanse dollar in slechts de afgelopen drie maanden, en ook tot een uitstroom van kapitaal.

Hoewel de situatie zorgwekkend is, is ze niet zo ernstig als ze lijkt. De renminbi is stabiel gebleven ten opzichte van de valuta’s van de belangrijkste exportrivalen van China en de handelsstromen zijn sterk gebleven, waardoor de kapitaaluitstroom gedeeltelijk werd gecompenseerd. De beleidsmakers nemen ook maatregelen om verdere waardevermindering van de RMB te beperken. Het verhogen van de binnenlandse liquiditeit in vreemde valuta en het beteugelen van valutaspeculatie via verhogingen van de risicoreserve-ratio suggereren samen dat een ongecontroleerde depreciatie van de RMB onwaarschijnlijk is. Daarom zou de PBoC in staat moeten zijn om de huidige valutazwakte op te vangen totdat de Amerikaanse dollar piekt, mogelijk wanneer de beleidsrente van de Fed begin volgend jaar zijn hoogtepunt bereikt.

Toch kunnen er volgend jaar nog uitdagingen opdoemen als de krimpende mondiale vraag resulteert in een vertragende exportgroei, waardoor de renminbi opnieuw onder druk zou komen te staan. Er doemt mogelijk een onweerswolk op aan de horizon.