Columbia Threadneedle: Wanneer eindigen de renteverhogingen?

Zowel de Bank of England als de Federal Reserve komt deze week bijeen en beiden zullen de rente waarschijnlijk met 75 basispunten verhogen, aldus econoom Steven Bell van Columbia Threadneedle.

“Het jaar 2022 brengt ons de meest agressieve, gecoördineerde verkrapping van centrale banken in tientallen jaren. De vraag is dan ook: waar gaat dit eindigen?”, stelt Bell. Het antwoord: zodra de banken het gevoel hebben dat de inflatie onder controle is en dat is voor iedere economie weer anders.

Eerst de belangrijkste economie op aarde: die van de Verenigde Staten. Er is daar volgens Bell momenteel een vreemde combinatie van economische krachten aan het werk. “We zien een verzwakking in het bbp dat twee kwartalen achtereen een krimp liet zien, maar in het derde kwartaal weer groeide. Er is een recessie in de huizenmarkt, waar prijzen fors dalen. En tegelijkertijd is de arbeidsmarkt heel sterk. De lagere werkloosheid zorgt voor stijgende lonen en huren die weer de inflatie aanjagen. Totdat de arbeidsmarktcijfers verslechteren zal de druk op de Fed om de rente te blijven verhogen groot zijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat er een recessie nodig is in de VS om de inflatie te laten dalen. Dat zal gepaard gaan met een daling van winstmarges en resultaten. Bedrijven publiceren nu hun derdekwartaalcijfers en duidelijk is dat zij veel moeite hebben om te voldoen aan de verwachtingen. De prognoses voor resultaten zijn al niet best en beleggers verwachten negatieve updates,” aldus Bell.

In het VK staat de BoE voor de taak om te handelen in een klimaat van budgettaire onzekerheid. “Ik verwacht dat ze de rente zullen verhogen met 75 basispunten. De Britse economie heeft het zeer moeilijk en de stijging van de hypotheekrente zal de uitgaven verder laten dalen. De tijd van ultra-lage rentes is voorbij, en dat is geen goed nieuws voor de huizenmarkt.”/p>