Wat kunnen beleggers verwachten van COP27?

Van 6 tot 18 november wordt in Sharm El Sheikh, Egypte, de klimaatconferentie COP27 georganiseerd. Deelnemers uit de hele wereld proberen overeenstemming te bereiken over maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken. Een aantal beleggingsexperts van Schroders geeft hun mening over de conferentie, waarom deze van belang is voor beleggers en wat volgens hen de belangrijkste discussiepunten zullen zijn.

Focus ligt op implementatie, niet op nieuwe afspraken

Deze COP zal naar verwachting niet veel nieuwe afspraken opleveren. Irene Lauro, milieu-econoom bij Schroders, verwacht dat het meer om een implementatie van maatregelen gaat om het klimaatakkoord van Parijs werkend te krijgen dan over nieuwe maatregelen om de uitstoot te verminderen. Een van de belangrijke punten op de COP27-agenda is de vraag hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde en meer extreme weersomstandigheden.

'Just Transition'

De deskundigen van Schroders benadrukken ook het belang om rekening te houden met de bredere impact van het terugdringen van schadelijke emissies. De extreme energieonzekerheid die dit jaar voelbaar is, vermindert niet alleen het groeipotentieel wereldwijd, maar kan ook leiden tot het verlies van veel banen, aldus Saida Eggerstedt, Head of Sustainable Credit bij Schroders. Zij hoopt dat de opwekking van hernieuwbare energie en de vermindering van het energieverbruik en de efficiëntie op grote schaal worden besproken en uitgevoerd. En niet met langetermijndoelstellingen - maar met acties op middellange termijn.

Cruciaal voor ondernemingen en hun investeerders is de noodzaak om bij het nastreven van klimaatdoelstellingen rekening te houden met alle belanghebbenden, vindt Carol Storey, Active Ownership Manager – Climate bij Schroders. Voor bedrijven in energie-intensieve sectoren is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en koolstofarme brandstoffen steeds meer een haalbare optie. Maar meestal hebben de bedrijven niet op al hun locaties evenveel toegang tot deze duurzame energie. Het simpelweg sluiten van vestigingen en verhuizen naar elders kan verwoestend zijn voor lokale gemeenschappen. Daarover zouden gesprekken moeten worden gevoerd.

Kan COP27 zijn doelen bereiken?

Sommige experts van Schroders zijn sceptisch over het vermogen van de COP om het beleid te realiseren dat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken. Simon Webber, fondsbeheerder van wereldwijde aandelen bij Schroders, vindt dat er na 26 COP conferenties nog maar weinig is bereikt. Bovendien is er momenteel sprake van toenemende geografische spanningen tussen belangrijke economische spelers. Dat maakt het moeilijk voor de onderhandelaars om de politieke wil op te brengen om de nodige moeilijke beslissingen en compromissen te sluiten. Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment bij Schroders, verwacht geen grote dingen van COP27. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat in de huidige politieke context grote stappen voorwaarts of intentieverklaringen zullen worden aangekondigd.

Geldstroom moet op gang komen

Zelfs als COP27 zelf niet de vooruitgang oplevert die velen willen zien, is het nog steeds een gelegenheid voor discussie tussen beleidsmakers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en meer. Het is ook een kans om druk uit te oefenen om klimaatbeloften na te komen. Maria Teresa Zappia, Head of Sustainability and Impact bij Schroders Capital, woont een deel van COP27 persoonlijk bij. Zij vindt het frustrerend dat de stroom fondsen die elk jaar weer wordt toegezegd, met name aan opkomende markten, gewoon niet aankomt. De cijfers over de kloof tussen wat is toegezegd en wat is ingezet, zijn opvallend. Het doel moet zijn dat er beweging komt en dat sommige van deze toezeggingen worden nagekomen. Het gaat erom druk te blijven uitoefenen op de beleidsmakers en overheden om zich aan hun toezeggingen te houden.